Vrijdag 26 maart is het laatste gedeelte van de damwand geslagen. Omdat er al een parkeergarage onder het Raadhuisplein ligt, hoeft daar over een groot gedeelte geen damwand te worden aangebracht. Er kan nu dus begonnen worden met het afgraven van de grond. Het aantal vrachtwagen bewegingen zal neerkomen op 51 vrachtauto’s per dag.

In week 14 (6 t/m 9april) vindt er archeologisch onderzoek plaats De werkzaamheden zijn afgstemd met Erfgoed Archeologie Delft. Afwikkeling werkzaamheden groutankers. Het ontgraven zal doorgang hebben op de niet archeologie rijke zones van het bouwterrein. De inrichting van het bouwterrein zal worden vervolmaakt.

Week 15 (12 t/m 16 april) Archeologische werkzaamheden, graven proefsleuven en verder ontgraven van de bouwput.

Week 16 (19 t/m 23 april) Ontgraven van de bouwput.

Week 17 (26 t/m 29 april) Verder met het ontgraven van de bouwput, aanvoer en opstart van de heiwerkzaamheden

Voor meer informatie over de appartementen en winkelruimtes kunt u kijken op www.pijnackercentrum.nl

Bron: Winkeleninpijnacker.nl

Uit het Nieuws archief