Het verwijderen van de damwanden oostlaanzijde is begonnen, vanmorgen in alle vroegte waren er al slijpmachine’s en grote vonken te zien.
De lasranden die tijdelijk gemaakt waren werden door grote slijpmachines los gemaakt, zodat daarna de extra kraan die geplaatst is de damwanden stuk voor stuk kan gaan verwijderen.
Er mag geen tijd verloren gaan want volgende week moet er weer verkeer rijden over de Oostlaan.
De meeste mensen hebben het zekere voor het onzekere genomen en geen gebruik gemaakt van de omleidings route, om 17:15 kon je gemakkelijk de omleidingroute gebruiken.