Felyx scooters blokkeren zitbankjes.

23 februari 2022
De gezellige zitbankjes op de hoek van de Oostlaan en de Kerkweg worden de laatste tijd steeds vaker geblokkeerd door de huurscooters van Felyx, Felyx heeft in alle kernen van Pijnacker-Nootdorp zogenaamde bedieningsgebieden aangewezen gekregen. Dat zijn locaties op drukke plekken en bij de knooppunten van het openbaar vervoer waar de deelscooters op de openbare weg mogen worden gestald.

Felyx heeft in alle kernen van Pijnacker-Nootdorp zogenaamde bedieningsgebieden aangewezen gekregen.

Locaties
In Pijnacker-centrum zijn drie van die locaties aangewezen, twee rond het winkelcentrum en een bij het metrostation. Ook is er een bij metrohalte Pijnacker-Zuid en op verschillende plekken op sportpark De Groene Wijdte.

Overlast
Met het bedrijf zijn strikte voorwaarden afgesproken. Er zal door de handhavers op worden toegezien dat er geen overlast of onveilige situaties ontstaan door her en der parkeren van de scooters, wij mogen dus aannemen dat de handhavers net als onze reporter deze overlast hebben gezien.