Maandag 10 juli wordt er een begin gemaakt met de eerste riolerings en herinrichtingswerkzaamheden van de Berken en Bomenbuurt, bij de Goudenregensingel tussen de Noordweg en de Meidoornlaan gaat de aannemer van start.

Dit gebeurt in twee fasen, waarbij de eerste fase tussen de Noordweg en de Acacialaan ligt. Na het rioolwerk in de Goudenregensingel wordt een tijdelijke asfaltlaag aangebracht, omdat er nog heel wat werkverkeer overheen moet. De weg wordt definitief ingericht aan het eind van het werk.

Het weggedeelte is van 10 Juli tot 18 Augustus afgesloten.