Impressies nieuwbouw Rabolocatie.

17 maart 2020


Er zijn eindelijk schetsontwerpen beschikbaar voor de nieuwbouw voor de Rabolocatie op het Raadhuisplein in Pijnacker. Projectontwikkelaar ABB heeft vier impressies laten maken die tonen hoe het gebouw op de omstreden plek er uit zou gaan zien. De schetsen zijn dinsdag naar de gemeenteraad gestuurd.

In de raadsvergadering van 26 februari nam de gemeenteraad een motie aan waarin werd vastgelegd dat de raad aan de hand van de schetsen de gelegenheid krijgt om wensen en bezwaren kenbaar te maken, nog vóór de projectontwikkelaar de aanvraag doet voor de omgevingsvergunning. De raad heeft nu zeven dagen de tijd om eventuele wensen en bezwaren kenbaar te maken.

Intussen is het ook nog wachten op de uitspraak van de Raad van State. Die moet een oordeel geven over het beroep dat omwonenden tegen de bouwplannen bij de afdeling bestuursrechtspraak hebben ingediend.


Met dank aan: Paul Houkes