Initiatief S.C.C lag bij de Gemeente.

12 november 2021
Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp nam zelf het initiatief om projectontwikkelaar ABB te bewegen om de bouwplannen op de plek van het oude Rabokantoor op het Raadhuisplein af te zien en om de ontwikkellocatie aan de gemeente verkopen, om daar het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum (SCC) te kunnen bouwen.

Dat proces is in gang gezet toen de gemeente had begrepen dat de exploitatie van de ‘plint’ in het bouwplan ingewikkeld zou worden. Er zou onvoldoende belangstelling zijn bij ondernemers om op pleinniveau, dus onder de appartementen, een winkel of bedrijfsruimte te huren.

In de oorspronkelijke plannen van ABB was het idee dat daar winkels zouden komen en wellicht ook horeca. Extra terrassen aan de kant van het Raadhuisplein zouden het winkelcentrum op die manier kunnen verlevendigen.

Portefeuillehouder cultuur Francisca Ravestein vertelde donderdagavond in de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad, dat het bij het college bekend was dat het moeilijk bleek te zijn om de plint goed gevuld te krijgen. Daardoor ontstond de gedachte dat de Rabolocatie misschien toch haalbaar was voor de ontwikkeling van het SCC. Aanvankelijk was die locatie helemaal niet meegenomen in het locatieonderzoek dat het bureau BGSV had uitgevoerd, omdat de projectontwikkelaar er immers al vergevorderde plannen voor had gemaakt.

Positieve reacties

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad om de Rabolocatie aan te wijzen voor het Sociaal Cultureel Centrum heeft zeker vanuit het culturele veld veel positieve reacties opgeleverd, vertelde Ravestein donderdagavond. “Ook hebben ons geen signalen bereikt van omwonenden die zich overvallen voelen. De reacties van bewoners zijn over het algemeen ook positief.”

Op korte termijn belegt de gemeente een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Als eenmaal de architect is gekozen zullen zij ook worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen, beloofde Ravestein. “We gaan het echt doen in interactie met de buurt.”

In gesprek

De burgemeester liet weten dat er inmiddels met de Dansacker overleg wordt gevoerd over een oplossing voor deze dansschool. Die had graag willen aanhaken aan het SCC met eigen zalen, die exclusief voor gebruik van de dansschool zouden zijn. Dat kan op de Rabolocatie niet: daar is te weinig ruimte om naast het centrum ook nog een dansschool te bouwen. “De ingewikkeldheid is dat de Dansacker heel veel vierkante meters nodig heeft en dan ook nog het alleengebruik daarvan. Dat was alleen mogelijk geweest als we hadden gekozen voor de locatie Oranjepark, naast het bestuurscentrum. Maar we zijn met de Dansacker in gesprek om te zien wat er nu mogelijk is.”

De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over de locatiekeuze. Daarna volgt de aanbesteding voor de architect. Die gaat vervolgens aan de slag met het ontwerp van het gebouw. Intussen moet de gemeente een wijziging voorbereiden van het bestemmingsplan. Als alles goed loopt kan de bouw in het tweede kwartaal van 2023 beginnen.

Met dank aan: Paul Houkes