Korteweg: Alles is nog mogelijk

27 maart 2021
De gemeenteraad krijgt vóór het bestemmingsplan voor de Korteweg en de Kerkweg definitief wordt vastgesteld de kans om zijn mening te geven over de bouwplannen voor de Korteweg in Pijnacker, op de plek van de voormalige garagebedrijf tegenover de Lidl. Wethouder Ilona Jense neemt in het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsparagraaf op en ook krijgt de raad een meer gedetailleerde ontwerpschets van het appartementengebouw ter beoordeling. Als de raad het met die ontwerpen niet eens is, dan kan het allemaal nog anders, verzekerde ze donderdagavond in de besluitvormende raadsvergadering.

De raad werd gevraagd om het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen en voor inspraak vrij te geven. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar eerst klonk er vanuit verschillende fracties de zorg dat er op de Korteweg een massaal gebouw zou komen dat niet past in de omgeving. Ook veel omwonenden zijn daar bang voor. De raadsleden hadden voorafgaand aan de vergadering nog een pittige brief gekregen waarin de bezwaren tegen het bouwplan nog eens werden opgesomd.

Minder massief

Nita Graafland van Eerlijk Alternatief probeerde met een amendement voor een belangrijk deel tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Ze wilde vastleggen dat het appartementengebouw door een lagere goot- en nokhoogte en het aan alle kanten terug laten springen van de derde etage minder massief zou worden. De ontwikkelaar zou daarmee worden uitgedaagd om creatiever te werk te gaan met het definitieve ontwerp.

Graafland kreeg veel steun in de raad, in elk geval van Gemeentebelangen en Trots die het amendement mede hadden ingediend, maar ook van de zijde van het CDA en de PvdD. Ook deze fracties vinden dat er goed gekeken moet worden naar de bezwaren van de omwonenden. Wethouder Ilona Jense noemde het een ‘sympathiek amendement’, maar ze waarschuwde er voor dat door de voorgestelde aanpak de ontwikkelaar minder sociale woningen in het gebouw zou kunnen opnemen, terwijl daar nou juist veel behoefte aan is. “Het maken van een beeldkwaliteitsparagraaf in het bestemmingsplan is een betere weg. Dan heeft u meer invloed op hoe het gebouw er uit komt te zien. En als u het er niet mee eens bent, dan kan het écht nog anders. Alle opties zijn open”, hield ze de raad voor.

Rabobank

De argumenten van de wethouder en haar toezeggingen waren voldoende om de raad te overtuigen. Eerlijk Alternatief trok na een schorsing en overleg met de mede-indieners het amendement in. Maar de fractie zal bij het definitieve bestemmingsplan heel goed naar het bouwvolume en de hoeveelheid sociale woningbouw kijken, verzekerde Graafland.

Ina Mantjes (GB) was het daar volstrekt mee eens. Ze wil niet nog een keer zoiets meemaken als met de Rabobank op het Raadhuisplein, hield ze de wethouder voor. “We willen bij het vaststellen van het bestemmingsplan echt nog over de bouwhoogte kunnen beslissen.”

Met dank aan: Paul Houkes