Meer bewoners ook een dakopbouw.

31 mei 2022
Waar sommigen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zich al zorgen over maakten doet zich inderdaad voor: nu de raad onlangs instemde om bij wijze van uitzondering dakopbouwen toe te staan voor de huisnummers 64 tot en met 98 van de Stationsstraat in Pijnacker, vinden andere bewoners dat zij daar dan ook recht op zouden moeten hebben.

Een van hen, die buiten het aangegeven gebied woont, heeft nu in een brief aan de gemeenteraad gevraagd om volgende maand in het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan ook op hun huis zo’n uitbreiding toe te staan.

Dezelfde briefschrijver had zich in december al in een brief tot de gemeenteraad gewend omdat zijn gezin zich ongelijk behandeld voelde. “Meerdere bewoners hebben de dakopbouwen kunnen realiseren. Van de eerste 6 buren naast ons hebben er al 3 een dakopbouw”, liet de bewoner van de straat weten. Eerder waren andere protesten over hetzelfde onderwerp al beschreven in een artikel in de Telstar.

In het verleden werd de uitbreiding van de jaren dertig-woningen in de straat door middel van een dakopbouw onder bepaalde voorwaarden toegestaan, maar enkele jaren geleden schrapte de gemeenteraad deze mogelijkheid uit het bestemmingsplan. In december vorig jaar vonden verschillende fracties dat er op die manier toch rechtsongelijkheid was ontstaan; daarom werd het college toen in een motie gevraagd om daar nog eens naar te kijken. In februari van dit jaar deed de raad via een tweede motie vervolgens de expliciete uitspraak dat voor de huisnummers 64 tot en met 98 een uitzondering zou moeten worden gemaakt.
Precedent

Niet iedereen in de raad was voor die tweede motie. Gemeentebelangen waarschuwde voor de precedentwerking die zou kunnen ontstaan: de fractie was bang dat er dan veel meer inwoners een extra woonlaag zouden willen in deze tijd waarin een groter huis kopen erg moeilijk is. Ook voor de Partij van de Dieren was de precedentwerking reden om tegen te stemmen. Andere fracties wilden niet tegenstemmen, maar lieten blijken op dit punt ook zorgen te hebben.

In de komende tijd spreekt de gemeenteraad in een bredere discussie over dakopbouwen, omdat de beleidsnota die daar over gaat aan herziening toe is. Wethouder Ilona Jense gaf in februari aan dat die nota met voorrang zal worden behandeld als er een stroom aan aanvragen binnen zouden komen.

Dat de gemeente niet in de hele Stationsstraat en vergelijkbare straten dakopbouwen wil toestaan heeft te maken met het feit dat er sprake is van een diversiteit van bebouwingsvormen en bouwstijlen, wat ook meer onderzoek nodig maakt of het in een bepaald stukje straat wenselijk is of niet.

Met dank aan: Paul Houkes