Onderzoek Cultuurhuis Ackershof.

26 juni 2021
Het college van B & W kan voor de vestiging van een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker verder met het uitwerken van de locaties van Buurt & Zo en het Oranjepark, uitgaande van een gebouw met een vloeroppervlak van 2500 vierkante meter en een multifunctionele zaal voor 200 stoelen. Maar de gemeenteraad droeg het college donderdagavond ook op om binnen het bestemmingsplan Centrum (winkelcentrum Ackershof en direct daarbuiten) een derde locatie uit te werken waarbij het oppervlak van ondergeschikt belang is. Als daar toch een Cultuurcentrum kan worden gerealiseerd, dan zou dat dus eventueel kleiner kunnen worden.

Dat toch een extra locatie moet worden uitgewerkt was de slotsom van een lang debat in de gemeenteraad, waarin de standpunten aanvankelijk nogal uiteen liepen. Er kwamen verschillende wijzigingsvoorstellen op tafel en ook een motie, maar na langdurig schorsen werden de fracties het eens over een enkel gewijzigd amendement, dat unaniem werd aangenomen.

Al vrij snel was duidelijk dat alle fracties de wenselijkheid van een Cultuurhuis onderschrijven. Maar over hoe groot het moet worden en op welke locatie: daar wordt verschillend over gedacht. VVD en CDA wilden het zelfs nog helemaal niet hebben over een mogelijke locatie. Deze fracties wilden eerst weten welke gebruikers er precies in zullen komen, zodat dan de omvang kan worden bepaald en daar ten slotte een geschikte locatie bij kan worden gezocht. Ook hekelde fractievoorzitter Peter van den Heuij (VVD) het feit dat het college nu al om bijna een half miljoen euro vroeg, terwijl van het grootste deel van dat bedrag nog niet vast staat of het wel zal worden uitgegeven. Maar een amendement met dit standpunt kreeg van geen enkele andere fractie steun.

Impuls
De meeste partijen zijn het er over eens dat het centrum van Pijnacker een impuls moet krijgen door het nieuwe sociaal-cultureel centrum. D66 pleitte ervoor om alleen de locatie van Buurt & Zo en een eventuele plek in het winkelcentrum uit te werken. Het Oranjepark zou volgens raadslid Lex Kroese meteen mogen afvallen. Jan-Willem Maas van Progressief Pijnacker-Nootdorp pleitte ervoor om ook een iets kleiner gebouw mogelijk te maken en om vast te leggen dat de afstand tot het centrum zwaar zou moeten wegen.

Ook voor Eerlijk Alternatief zou Buurt & Zo een geschikte locatie zijn, maar Damiën van Herk riep het college met een motie op om tegelijkertijd een plan uit te werken om het winkelcentrum te versterken en een verbinding te maken met het Cultuurhuis, bijvoorbeeld door een beeldenroute. Francisca Ravestein vond dat een ‘verschrikkelijk goed idee’. Door haar toezegging dat daar aandacht aan zal worden besteed werd de motie overbodig; Van Herk trok hem daarom aan het eind van de avond weer in.

Ravestein herhaalde, net als ze vorige week in de oordeelvormende vergadering had gedaan, dat het heel lastig zal worden om in het winkelcentrum of direct daarbuiten een geschikte plek te vinden. Maar als de raad wil dat we daar nog een zoekslag maken, dan doen we dat natuurlijk, aldus de burgemeester. “Maar het kan best zo zijn dat we u straks onderbouwd zullen laten zien dat het toch niet mogelijk is.”

Teleurgesteld
CDA en VVD moesten aan het eind van het debat bakzeil halen. De fracties zijn er teleurgesteld over dat niet eerst gekeken wordt welke functies in de gebouw komen, maar Janneke Verwijmeren (CDA) liet na de stemming wel weten dat ze blij is dat toch nog naar het winkelcentrum wordt gekeken, en verder vond ze het feit dat het sociaal-cultureel centrum er in elk geval komt van groot belang. Peter van den Heuij (VVD) kon zich daar alleen maar bij aansluiten, ook al ging dat niet van harte.

Met dank aan: Paul Houkes