Ouderen naar Meidoornlaan.


Er is weer hoop voor ouderen inwoners om in het centrum te gaan of blijven wonen op de oude Stanislas locatie, veel ouderen voelde het enige tijd geleden als verbannen te worden uit het centrum en te moeten verhuizen naar Pijnacker Zuid.

De voormalige locatie van het Stanislascollege aan de Meidoornlaan in Pijnacker zou zeer geschikt zijn voor ouderenhuisvesting of een mengvorm voor starters en senioren, vindt de gemeenteraad. Daarom werd donderdagavond bij de behandeling van de kadernota het college gevraagd om voor deze locatie een plan te maken.

Wethouder Van Kuppeveld liet merken dat een prima idee te vinden. Meer woningen voor ouderen en andere doelgroepen passen helemaal in de uitvoeringsstrategie op het gebied van wonen, aldus de wethouder. “We kunnen dus met deze motie prima uit de voeten.”
Kleinschalige woonvormen

De gemeenteraad nam ook een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om initiatieven voor kleinschalige woonvormen voor ouderen te faciliteren. Aan zulke kleine zelfstandige woningen is steeds meer behoefte, zeker als ouderen op die manier in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Zulke woonvormen kunnen ook bijdragen aan het terugdringen van overbelasting van mantelzorgers.

Met dank aan: Paul Houkes