Plan: Exposeren achter Rabo ramen.

02 augustus 2022

Er is enthousiast gereageerd op het idee van cultuurcoördinator Marina Peters van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om de ramen van het gebouw te gebruiken voor exposities van beeldend kunstenaars, zo lang het Rabogebouw op het Raadhuisplein er nog staat. Een stuk of twintig lokale kunstenaars hebben na oproepen al laten weten best mee te willen doen.

Het bankgebouw wordt over enkele jaren gesloopt, om plaats te maken voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum dat op die plek zal worden gebouwd. In de tussentijd heeft Octantschool Beatrix enkele lokalen in het gebouw in gebruik genomen. Het plan is nu om de ramen op de begane grond van de rest van het gebouw te gebruiken voor doorlopende tentoonstellingen van schilderijen, beelden en misschien nog andere kunstvormen.

Het gebouw, dat enige tijd geleden door de gemeente is aangekocht, ziet er momenteel niet erg mooi uit. Op het gemeentehuis werd daarom nagedacht over de vraag: wat kunnen er ermee tot aan het moment van de sloop? Marina Peters: “Met het gebouw zelf kun je niet veel zonder hoge kosten te maken, want er zijn helemaal geen voorzieningen meer. Maar je kunt wel van buiten naar binnen kijken. De gedachte is dus om achter de ramen op de begane grond wisselende exposities te houden, telkens gedurende een aantal weken.”

Verbinding
Hoe het er precies uit gaat zien, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. De gemeente wil vanuit de kunstenaars die zich nu hebben aangemeld een groepje vormen dat daarover gaat nadenken. Ook het culturele veld wordt erbij betrokken. Marina: “Het zou leuk zijn als de kunstenaars met elkaar bespreken hoe ze een en ander kunnen inrichten. Dan krijg je ook een onderlinge verbinding. Daar kunnen we ook zeker helpende handen uit het culturele veld bij gebruiken.”

Of het echt lukt om het idee uit te voeren, dat zal in de komende tijd moeten blijken, want er is nog veel te bespreken en uit te zoeken. Maar de cultuurcoördinator heeft er gezien alle positieve reacties wel vertrouwen in. “Wanneer we met de exposities kunnen beginnen? Dat is nog niet te zeggen, maar ik zou eigenlijk wel willen dat we nog dit jaar kunnen starten.”

Met dank aan: Paul Houkes