Raad benoemt wethouders.

15 juni 2022
De gemeenteraad heeft woensdagavond Marieke van Bijnen, Hanneke vd Gevel, Peter Hennevanger, Ilona Jense en Frank van Kuppeveld tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering benoemt tot wethouder, ook vond er een discussie plaats over het raadsakkoord op hoofdlijnen.

Informateur Bert van Alphen gaf uitleg hoe dit raadsakkoord tot stand was gekomen en hierna konden de fracties afzonderlijk reageren hierop, Gemeentebelangen was zoals te verwachten (zie tekenden het akkoord niet) fel tegen het akkoord en vonden het onzin dat het nieuwe college uit 5 wethouders bestond.

Omdat de plaatsen die de wethouder in de raad vrij maakten moesten er ook nieuwe raadsleden worden geinstalleerd, Rodney Bos (Eerlijke Alternatief), Nils ter Braake (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD), Jan Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) en Kees van den Berg (CDA) zitten vanaf nu in de gemeenteraad. Harry Wever (D66) en Willem-Jan Niermeijer (VVD) zijn nieuwe buitenraadsleden.