Woningbouw Garage Hoeke locatie.

28 september 2021
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om de bouwplannen voor de Kerkweg en de Korteweg uit elkaar te halen, is er ruimte voor het voortvarend aanpakken van het bouwterrein op de hoek van de kerkweg en de Adam Pijnackerstraat. De ontwikkelaar heeft in de afgelopen dagen het garagebedrijf van Hoeke, dat op de hoek was gevestigd, laten slopen.

In de komende tijd kan het terrein bouwrijp worden gemaakt voor de acht woningen in het plan ‘Kees en Cornelia’, die daar zullen verrijzen.

De ontwikkelingen aan de Kerkweg waren opgenomen in hetzelfde ontwerpbestemmingsplan waar ook de toekomstige appartementen aan de Kerkweg onder vallen. Maar voor dat plan gaat het allemaal zo snel nog niet, vooral omdat de ontwikkelaar daar meer appartementen wil bouwen dan tot nu toe waren gepland. Hiervoor zou niet alleen het voormalige garagebedrijf van Wiegel moeten worden gesloopt, maar ook het pand waarin nu assurantiebedrijf Van der Stoep en kabelbedrijf SKP gevestigd zijn.

Direct beginnen

De plannen voor de Korteweg zijn nu uit het ontwerpbestemmingsplan gehaald, zodat de ontwikkelaar van de woningen aan de Kerkweg direct met de bouw kan beginnen als het bestemmingsplan definitief is geworden. Met de sloop en het bouwrijp maken van het terrein wordt daarop vooruitgelopen.

De acht koopwoningen in het project ‘Kees en Cornelia’ krijgen geen aansluiting op het gasnet. De huizen worden goed geïsoleerd en krijgen een warmtepomp en vloerverwarming. Ook wordt de warmte die normaal gesproken via het ventilatiekanaal naar buiten verdwijnt, teruggewonnen.

De woningen van Kees krijgen een woonoppervlak van 106 m2 met drie slaapkamers op de eerste verdieping. De huizen van Cornelia zijn groter: woonoppervlakte ca. 153 tot 162 m2, met de mogelijkheid van een vierde slaapkamer op de tweede woonlaag. Over de koopprijzen van de woningen is nog niets gemeld.

Tekst: Paul Houkes