Afscheid raadsleden 2018-2022

29 maart 2022
In de laatste zitting van de huidige periode is dinsdagmiddag in de gemeenteraad afscheid genomen van de raadsleden die niet herkozen zijn en die dus de raad gaan verlaten. Zes van hen hadden een periode van 12 jaar als raadslid afgerond, en zij kregen dus een Koninklijke onderscheiding. Dat gold voor Peter van den Heuij (VVD), Cock Weerheim (CU-SGP), Jan Nederveen (PPN), Ina Mantjes (GB), Edo Haitsma (VVD) en Edward de Lanoy (CDA)

Het afscheid werd een sfeervolle gebeurtenis. Burgemeester Björn Lugthart sprak de scheidende raadsleden eerst kort toe en daarna waren er in videofilmpjes nog enkele hartelijke woorden van collega-raadsleden, waaronder in elk geval die van de voorzitter van de fractie waarvan het raadslid deel had uitgemaakt.

Niet definitief
Niet voor alle scheidende raadsleden is het afscheid definitief. Verschillenden van hen, zoals Cock Weerheim en Annemieke Hulsbergen, komen terug als fractielid van buiten de raad en ook zullen er enkele afvallers opnieuw in de raad zitting nemen als na de collegevorming fractiegenoten als wethouder doorschuiven naar het college.

Woensdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dan worden ook de raadsleden beëdigd die nieuw in de gemeenteraad komen.

Foto’s: Ronald Mooiman