Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

30 maart 2022
29 leden van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen legden woensdagavond in de raadzaal van Pijnacker-Nootdorp de eed of gelofte af. De raad werd daarmee officieel geïnstalleerd. Burgemeester Björn Lugthart riep hen een voor een naar voren voor het uitspreken van de traditionele teksten ‘Dat verklaar en beloof ik’ of ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’, waarmee ze verzekerden dat ze niets hebben aangenomen of beloofd om als lid van de gemeenteraad toe te kunnen treden.

Twee raadsleden leggen de eed of gelofte later af. Manuela Bijl (EA) en Bernard Minderhoud (GB) waren wegens ziekte afwezig.

Burgemeester Lugthart gaf na de officiële plichtplegingen de raadsleden enkele welgemeende adviezen mee. Zo wees hij erop dat de functie die ze nu bekleden in het openbaar bestuur verantwoordelijkheden met zich meebrengt. “Wees u ervan bewust dat sommige mensen anders met u zullen omgaan en dat u als voorbeeld wordt gezien. Dat betekent niet dat u nooit meer een glaasje mag drinken in de kroeg, maar het is wel goed om te beseffen: als u een glaasje teveel drinkt, dan wordt erover gesproken in het dorp.”

Ontspannen
De burgemeester gaf vooral de nieuwe raadsleden de goede raad om zichzelf niet over de kop te werken. “We hebben allemaal de neiging om alles te willen weten, maar wees u ervan bewust dat u niet vanaf dag één van alles op de hoogte kunt zijn.” Ook waarschuwde hij dat het raadswerk veel tijd kan kosten en ook behoorlijk zwaar kan zijn. “Zorg dat u geregeld kunt ontspannen samen met familie en vrienden, zodat het leuk blijft om te doen. Het is een van de mooiste banen die u kunt vervullen, áls het al een baan is.”

Na afloop was er tijd voor een groepsfoto van de nieuwe raadsleden en gelegenheid om elkaar te feliciteren onder het genot van een drankje.