Lintjesregen Pijnacker-Nootdorp

26 april 2023
In Pijnacker-Nootdorp is de jaarlijkse lintjesregen weer neergedaald op 13 inwoners die van burgemeester Björn Lugthart hun onderscheiding ontvingen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Witte Paard na de feestelijke uitreiking konden de gedecoreerden proosten.

Elf inwoners kregen vanwege hun lokale verdiensten de titel Lid in orde van Oranje Nassau en twee inwoners de titel Ridder in de orde van Oranje Nassau die wordt toegekend aan mensen met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis.

De gedecoreerden zijn:

1 de heer Alexander Wim Bakker

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1980 – heden – Kerkvoogd Kerkrentmeester Hervormde kerk Pijnacker
* 2009 – 2022 – Beheerder onderhoud van o.a. de Schakelaar en het Helmhuis

Meneer Bakker zet zich al 42 jaar onafgebroken zeer verdienstelijk in als vrijwilliger.
Dit in verschillende functies en op diverse maatschappelijke terreinen.
Iedereen maakt nog steeds dankbaar gebruik van de deskundigheid van meneer Bakker.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2 mevrouw Hendrika Wilhelmina Aaltje Gravesteijn-van Lienden

Verdiensten in de huidige tijd:
* 2007 – heden – vrijwilliger horeca (koffie/lunch/diner) catering feesten, Pieter van Foreest Brasserie / Weidevogelhof
* 2011 – heden – Activiteitenbegeleider, catering verzorgen, Pieter van Foreest Welzijn

In 2006 werd mijn mevrouw Gravesteijn weduwe. Zij werkte bij hetzelfde bedrijf als haar man, daarom ging zij met vervroegd pensioen.
Om toch iets om handen te hebben werd zij vrijwilliger. Het begon in 2007 met 1 à 2x per week koffie en lunch verzorgen voor ca 6 uur per week in het Hofland.
Inmiddels ruim 15 jaar later bij Pieter van Foreest is zij er minimaal 4 tot 5 dagen per week te vinden. Het is haar tweede huis. De collega’s en bewoners zijn net familie voor haar. Ze is overal inzetbaar en zo breidden haar uren zich uit naar wel 40 uur per week.
Ze helpt bij de bingo, bloemschikken, uitstapjes groot en klein., ze smeert de broodjes en zorg voor de limonade.
De organisatie zegt dat ze onmisbaar is, een ontzettende betrokken vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3 de heer Coenraad Hartsuijker

Verdiensten van meneer Hartsuijker zijn:
* 2009 – 2019 – Rekenopa op de basisschool, Kindcentrum de Regenboog
* 2012 – 2022 – Bestuurslid ( 6 jaar) en voorzitter (4 jaar), Vereniging van eigenaren Dorpskasteel Nootdorp

Meneer Hartsuijker heeft veel betekend voor de maatschappij, op onderwijskundig gebied. Als vrijwillige rekenopa, heeft hij veel kinderen kunnen helpen met hun achterstand weg te werken. Ook voor de TU Delft is hij van groot belang geweest.
Voor de faculteit Civiele Techniek is hij de grondlegger geweest van een integrale onderwijs aanpak. Hij ontwikkelde zelf, in eigen tijd, goede lesstof om studenten klaar te stomen met goede resultaten.
Dat werkte want hij werd 5x op rij, verkozen tot docent van het jaar.
Zijn handgeschreven lesstof werd jaren later uitgebracht in boekvorm, waar vandaag de dag nog steeds door (toekomstige) civiele ingenieurs/professionals gebruik van wordt gemaakt.
Bij het Dorpskasteel 1 heeft meneer Hartsuijker zich belangeloos ingezet voor het welslagen van de Vereniging van Eigenaars Dorpskasteel 1 (Ridderspoor 2-32) in Nootdorp en bovendien heeft hij als bekwaam bestuurder de leiding gehad van deze vereniging. Hij beëindigde die werkzaamheden eerst op zijn 80° verjaardag dit jaar.
Meneer Hartsuijker is bezig met het afronden van zijn laatste boek, dit is bijzonder omdat hij vanaf zijn 50ste worstelt met een progressieve spierziekte.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

4 de heer Gerrit Johan Hobbelman

Verdiensten in de huidige tijd:

* 1984 – heden – Ouderling, ouderling-scriba wijkkerkenraad, ouderling-scriba algemene kerkenraad, archivaris van de kerkelijke gemeente en lid van het Beraad van Kerken, Nederlandse Hervormde kerk, resp. Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Meneer Hobbelman is vanaf 1984 tot op heden (met korte onderbreking) werkzaam geweest als lid van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde, later Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Meneer Hobbelman is een bijzonder betrokken en actieve vrijwilliger. Niet alleen heeft hij al die jaren de kerk op vele manieren in een ambt of andere functie gediend, ook was hij bijvoorbeeld vele jaren actief lid van de bijbelstudiekringen waar hij blijk geeft van grote kennis en levenservaring en was meneer Hobbelman vele malen actief als fotograaf bij doopdiensten.

Zijn drive is zijn mildheid en open mind voor alles wat er op het terrein van het evangelie en de gemeenschap een rol speelt. Meneer Hobbelman zijn kracht ligt in het verbinden van mensen die verschillend zijn en de bereidheid daarvoor risico’s te nemen en kritiek te oogsten.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

5 mevrouw Margaretha Wilhelmina Janssen-de Bruijn

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1990 – 2023 – Diverse door de jaren heen, Banneux Bedevaart
Mevrouw Janssen is vanaf 1990 vrijwilligster bij de organisatie die jaarlijks bedevaart reizen vanuit bisdom Rotterdam organiseert naar Banneux N.D. in de Belgische Ardennen. Ook wel het kleine Lourdes genoemd.
Het zijn 5-daagse reizen die hoofdzakelijk gemaakt worden door oudere- en/of zieke of hulpbehoevende mensen onder begeleiding van vrijwilligers.
Mevrouw Janssen gaat altijd bijzonder vriendelijk en respectvol om met gasten in welk soort werkzaamheden ze ook ingedeeld mag zijn.
Ze heeft de verschillende taken binnen deze organisatie uitstekend uitgevoerd.
Enkele vrijwillige verdiensten hier zijn:
* Hulp in de ochtend bij wassen en aankleden en ’s avonds weer naar bed brengen.
* Hulp in de Refter, het restaurant m.b.t. de maaltijden, koffie/thee te verzorgen en ook mensen die dat nodig hadden hierbij te helpen.
* Hoofd huishouding is ze vaak geweest dit behelst het reilen en zeilen in het restaurant te helpen regelen en ook de was te verzorgen, ook vaak was van de gasten.
* Met de rolstoel gasten te begeleiden en brengen naar de kerk.
Rondje maken door het park en op andere wijzen aandacht schenken aan deze gasten
* De informatie stand in Banneux was de laatste jaren haar werkterrein waaronder de verkoop van devotionalia, kaarsen, kaarten enz. en informatie verstrekken aan de gasten op het terrein van de bedevaart.

Meer dan 300 uur is ze hier per jaar mee bezig, het is waarschijnlijk veel meer gezien de voorbereidingen en aanloop naar deze jaarlijkse reizen waarbij ze wekelijks/maandelijks als organisatie contact houden via mail en ontmoetingen.
Mevrouw Janssen moet vanwege haar leeftijd (80 jaar) stoppen in 2023, dit vindt zij erg jammer.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

6 de heer Thomas Christiaan Kievit

Verdiensten in de huidige tijd:
* 2016 – heden – Lid van het projectteam, Vrijheid in Herdenken
* 2020 – heden – Voorzitter team programma Europese conferentie, Scouting Nederland
Meneer Kievit is al jaren actief binnen Scouting Nederland op diverse niveaus.
Hij heeft veel betekent voor de internationale contacten binnen scouting en zorgde er zo voor dat vele scouts kennis maakten met andere culturen.
Zijn oneindige motivatie en creatieve geest zorgt altijd voor een geweldig programma.
De uitdaging van zijn voorzittersperiode was een teruglopend ledenaantal en daardoor een afzwakkende motivatie bij de vrijwilligers. Onder zijn leiding en geïnspireerd door zijn enthousiaste houding in alles wat hij doet werd Project 2020 een succes en bloeide de groep weer op.
Meneer Kievit is altijd een kartrekker geweest in de groep en heeft enorm veel bergen verzet waar de Scouting vandaag de dag nog steeds van profiteert. Ondanks zijn drukke carrière binnen en buiten Scouting heeft hij altijd alles gegeven.

Tijdens diverse grote landelijke evenementen, zowel in het jubileumjaar 2010 als daarna, was hij betrokken in diverse functies.
In de periode 2016-2018 was hij onder andere actief binnen de organisatie van de Roverway, een internationaal evenement in Zeewolde, voor 4000 Scoutingjongeren uit heel Europa.
Op dit moment (sinds 2020) is hij verantwoordelijk voor het programma tijdens de Europese conferentie van WOSM en WAGGGS, de algemene ledenvergadering van Scouting op Europees niveau waar ruim 400 scouting bestuurders samenkomen in Rotterdam.
Meneer Kievit is lid geweest van de delegatie naar de Wereld Conferentie van de wereld organisatie van Scouting in 2008.
Sinds 2016 is hij als vrijwilliger nauw betrokken bij het team Vrijheid in Herdenken. Dit team is verantwoordelijk voor de inzet van Scouts tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. leder jaar worden de deelnemers, die telkens uit een andere provincie komen, inhoudelijk voorbereid tijdens twee bijeenkomsten.

Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

7 mevrouw Constantia van der Maas

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1987 – heden – Voorzitter, Stichting Pink Promiss
* 1988 – heden – Voorzitter Stichting Pink Promiss, Holland Best Drag Artist (HBDA)
* 1988 – heden – Voorzitter Stichting Pink Promiss, Miss Gay Holland (MGH)
* 1988 – heden – Voorzitter Stichting Pink Promiss, Europes Best Drag Queen

Mevrouw Van der Maas heeft in 1987 de stichting Pink Promiss opgericht.
De Stichting heeft ten doel de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplekken te creëren voor de LHBTIQ+.
Doel van (H)Erkenning is b.v. met een travestie, gay, queer, drag king, nonbinair, bioqueens, interseksueel of met een transgender in contact te komen. Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen LHBTIQ+ voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTIQ+ meer accepteert. Zo kan men onderling informatie en ervaringen uitwisselen, steun bij elkaar vinden en ook aan elkaar geven. Zo kun je tot herkenning en ook erkenning komen.

Velen zijn onder de indruk van de toewijding die mevrouw Van der Maas al 35 jaar (geheel vrijwillig) binnen een bijzondere doelgroep, namelijk LHBTIQ+gemeenschap in onze samenleving nastreeft. De doelgroep waar zij zich sterk voor maakt is binnen onze maatschappij nog altijd niet volledig geaccepteerd.

Mevrouw Van der Maas wordt omschreven als een gedreven, gepassioneerd en super lieve vrouw. Altijd een hard werkende stille drijvende kracht achter Prink Promiss.

Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

8 de heer Johannes Jacobus Matser

Verdiensten:
* 1969 – 2020 – Pianist en organist als begeleider van het Mannenkoor, Pijnackers Mannenkoor
* 1991 – heden – Pianist en organist van de Ontmoetingskerk Pijnacker, Ontmoetingskerk Pijnacker
Meneer Matser is een muzikale vrijwilliger en zet zich al bijna 60 jaar in op diverse maatschappelijke plekken.
Naast zijn inzet als organist, gedurende 50 jaar, heeft hij ook piano gespeeld als begeleider
van het Pijnackers Mannenkoor.
Hij heeft het koor tijdens optredens en uitvoeringen begeleid op de piano, of als het nodig was op het orgel. Ook tijdens repetities was meneer Matser de vaste begeleider. Helaas is het koor recent opgeheven.
Naast zijn muzikale talent is meneer Matser ook heel handig.
Zo heeft hij meerdere malen een Irakees vluchtelingengezin in Pijnacker geholpen met hand- en spandiensten, zoals het aanleggen van een kraantje in de badkamer waarmee de planten op het balkon bewaterd kunnen worden.
Ook in de buurt of vriendenkring wordt er graag een beroep op meneer Matser gedaan of biedt hij spontaan zijn hulp aan.
Sinds 1991 is de heer Matser als organist verbonden aan de Ontmoetingskerk.
Hij doet dit volgens rooster met 2 á 3 andere organisten.
Ook bij uitvaart- en huwelijksdiensten is hij vaak aanwezig als organist. Hiervoor
ontvangt hij een kleine vergoeding. De kleine vrijwilligersvergoeding die hij ontvangt voor de begeleiding van de erediensten geeft hij terug aan de kerk.
Naast erediensten begeleidt meneer Matser ook uitvaarten en trouwerijen. Het komt voor dat hij terugkomt van vakantie, of zijn vakantie daarvoor onderbreekt, omdat hij persoonlijk gevraagd wordt de uitvaart te begeleiden.
Bij de jaarlijkse schoolbezoeken van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Pijnacker geeft hij uitleg over het orgel en vanuit zijn expertise geeft hij soms adviezen aan de kerkrentmeesters over het geluid binnen in de Ontmoetingskerk. Niets is hem teveel.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

9. mevrouw Jannigje Matser-Baak

Verdiensten in de huidige tijd:
* 2012 – heden – Groepsleiding over de kinderkerk, Ontmoetingskerk Pijnacker
Mevrouw Baak ging in 1999 met de VUT en vanaf dat moment wilde ze meer gaan bijdragen aan de maatschappij.
Ze zag een oproep in het Algemeen Dagblad en is toen betrokken geraakt bij Save the Children, ‘s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Ze was daar vrijwilliger vanaf het eerste uur en heeft als vertaler belangeloos de teksten vertaald van de internationale Save the Children organisatie. Dit vrijwilligerswerk, ongeveer 8 uur per maand, heeft ze 20 jaar lang gedaan, tot 2019. In 2021 is ze nog geïnterviewd voor het Donateursmagazine van Save the Children.
Door deze verhalen komt mevrouw Baak ook in contact met mensen, die ze vervolgens niet meer ‘loslaat’. Zo heeft ze Engelse les gegeven aan een Irakese vluchteling die in Pijnacker kwamen wonen.

Haar ouders spreken geen Nederlands – maar wel gebrekkig Engels. Zij helpt hen daarom met allerlei praktische hand- en spandiensten zoals boodschappen doen en het invullen van allerlei Nederlandstalige (overheids)documenten. Daarnaast gaat ze geregeld bij hen op bezoek om een kopje koffie te drinken.
Mevrouw Baak is al sinds 1995 lid van het dameskoor Con-Amore uit Pijnacker wat na opheffing verder is gegaan als Cantores Amatores. Ze heeft van 2000 tot 2014 achtereenvolgens de rol van voorzitter en secretaris vervuld als bestuurslid van het Con-Amore. Ook heeft ze 2 liederen geschreven die het koor tot uitvoering heeft gebracht. Nog steeds is ze een zeer gewaardeerd lid van het koor.
Ook ondersteunt zij de protestantse kerk in Pijnacker sinds 1975. Eerst bij de Zondagsschool, later bij de kindernevendienst. Vanaf 2012 werkt mevrouw Baak als leiding van de kinderkerk, binnen de Ontmoetingskerk in Pijnacker. Ze heeft een groepje kinderen onder haar hoede tijdens de eredienst op zondag, en dat doet ze volgens een rooster minimaal 1x per 3 weken. Zij bedenkt hiervoor creatieve en leerzame bezigheden en organiseert projecten voor deze kinderen. Ze is daarin heel origineel en weet de kinderen te boeien. Zij doet dit werk nog steeds.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

10 mevrouw Clazina Neeltje Mooij-Lugtigheid

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1990 – 2022 – Ouderling, lector, vertrouwenspersoon, omzien naar elkaar, Wijkgemeente Immanuel
* 1997 – 2022 – Gastvrouw, bestuurslid, ouderensoos, bezoekdame, ondersteunend voor hulpbehoevenden, Wijkgemeente Immanuel
Bij de KWF kankerbestrijding heeft mevrouw Mooij meer dan 50 jaar jaarlijks de functie van wijkhoofd en collectant vervuld.
Zij was van 1981 tot en met de 2018 wijkhoofd voor de woonkern Delfgauw. Daarvoor collecteerde ze er al. KWF is haar met de paplepel ingegoten want haar vader ging haar al voor. Mevrouw Mooij is na de collecteweek van 2018 gestopt als wijkhoofd. Ze zorgde zelf voor haar opvolging. Ze bleef echter fanatiek collecteren. In verband met haar afnemende gezondheid moet ze dit jaar helaas ook stoppen als collectant.
Mevrouw Mooij heeft op veel manieren haar betrokkenheid op de samenleving vorm gegeven. In haar werk was ze kraamverzorgster maar daarnaast heeft zij op veel manieren als vrijwilligster functies vervuld binnen de wijkgemeente en daarbuiten.
De periode van haar ouderling zijn was een intensieve periode voor de wijkgemeente Immanuel. De wijkgemeente trok in die periode uit de Immanuelkerk naar de Wipmolen, een multifunctioneel gebouw in de professorenbuurt van Delft. Kenmerkend is, dat zij ook na het verstrijken van haar termijn als ouderling veelvuldig bezoekjes bleef brengen aan hulpbehoevenden. Het past bij haar zorgzame karakter. Het vervullen van de functie heeft een grote maatschappelijke relevantie voor zowel de kerkelijken als niet- kerkelijken.
Het “omzien naar elkaar” en het tegengaan van eenzaamheid door het brengen van een bezoekje, actief betrekken van mensen die wat extra aandacht nodig hebben betekent veel voor velen en dit doet mevrouw Mooij altijd met veel empathie.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

11 de heer Johannes van de Neut

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1980 – heden – Voorzitter, bestuurslid, Stichting Wandel Evenementen Pijnacker (WEP)
* 2010 – heden – Chauffeur, collectant, SWOP
* 2015 – heden – Chauffeur en div werkzaamheden, Shantykoor Schiehaven
Meneer Van der Neut is al meer dan 40 jaar betrokken en actief vrijwilliger bij verschillende diverse vrijwilligers evenementen en organisaties in Pijnacker. Vooral de tomeloze inzet voor de stichting Wandel Evenementen Pijnacker waar hij al sinds 1980 betrokken is. Zijn taken zijn onder andere zorgen dat de avondvierdaagse doorgang heeft door contact te onderhouden met oa de gemeente, uitwisselingsprojecten organiseren met de wielerclub van de zustergemeenschap Steinbach (Taunus), fondsenwerving, uitzetten van routes, verstrekken van ledenblad, regelen van uitstapjes.
Bij Wandelevenementen Pijnacker is meneer Van der Neut het organisatietalent.
Hij is niet alleen in staat om de logistiek en de beveiliging van een nachtwandeling (zoals de Nacht van Pijnacker) tot in detail te regelen, maar ook de organisatie van de feestelijk intocht van de Avondvierdaagse Pijnacker/Delfgauw is bij hem in goede handen.
Bij de vervoersdienst SWOP haalt meneer Van der Neut minder mobiele oudere deelnemers met eigen auto thuis op, brengt ze naar de activiteit en brengt hen na de activiteit weer naar huis. Hij is hier dan ook een graag geziene vrijwilliger en zeer betrouwbaar.
Muziekaal is meneer Van der Neut ook want bij het Shantykoor is hij naast het zingen ook altijd bereid om allerlei hand- en spandiensten te verrichten voor de vereniging zoals het transport van alle muziekbenodigdheden naar de optredens en leden ophalen die moeilijk ter been zijn.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

12 de heer Henderikus Wilhelmus Johannes Gerardus Rolvink.

Verdiensten in de huidige tijd:
* 1997 – heden – Ouderling, voorzitter, lector, wijkhoofd, NH Kerk Nootdorp
* 2000 – heden – Begeleider ouderen naar de gebedsruimte, Wooncentrum Veenhage (Pieter van Foreest)
* 2001 – heden – Voorzitter, Noitdorpsche Historiën
* 2019 – heden – Begeleider, Stichting het Buitenhof
* 2021 – heden – Ondersteuner, De Balije Tuin – restaurant
Meneer Rolvink heeft mede in 2001 het initiatief genomen tot het oprichten van de Vereniging Noitdorpsche Historiën en is sindsdien de voorzitter van deze vereniging.
Sinds die tijd maakt hij zich hard voor allerlei zaken die te maken hebben met het vastleggen en behoud van de geschiedenis van Nootdorp.
Meneer Rolvink heeft zich in de afgelopen jaren ingezet op verschillende terreinen binnen de Dorpskerk. In het verleden vervulde hij het ambt van ouderling (lid van het bestuur van de wijkgemeente) voor een periode van 4 jaar. In 2019 was hij Voorzitter van de Beroepingscommissie voor het vinden van een nieuwe predikant. Hierin gaf hij leiding aan de commissie en bracht hij verslag uit aan de wijkkerkenraad. Op dit moment is hij wijkhoofd, lector, voorzitter Stichting hart voor de Oogst, hoofdredacteur hoofdnieuws.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

13 de heer Adriaan (Ad) Maria Ruigrok

Verdiensten in de huidige tijd:
* 2007 – heden – Voorzitter Stichting Oiveo Handbal en adviseur bestuur vereniging Oliveo Handbal, Vereniging Oliveo Handbal en stichting Oliveo Handbal
* 2015 – heden – Initiatiefnemer en penningmeester, Kredietunie Oostland
Meneer Ruigrok is al vele jaren actief in meerdere vrijwilligersfuncties.
Zo zet hij belangeloos zijn enorme kennis op financieel terrein in. Beroepsmatig gaat hij verder dan ‘wat hoort bij het vak’. Meneer Ruigrok heeft aan de basis gestaan van regulier overleg met belastingdienst. Min. Fin., VOB, SRA en Taak. Vrijwilligerswerk Oliveo Voetbal en Oliveo handbal, realiseren en beheren van Sporthal.
Financiële ondersteuning Parochianen Johannes de Dooper.
Kortdurende adviestrajecten naar verenigingen.
Heeft afscheid genomen van Oliveo en is benoemd tot erelid.
‘Meneer Ruigrok maakt al jaren op vele vlakken het verschil’
Leidend voor hem: klant beschermen tegen onrechtvaardige belastingheffing.
Als je iets vraagt staat hij snel voor je klaar.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.