Appartementen op Stanislaslocatie.

14 mei 2020


Op de Stanislas 1-locatie tussen de Meidoornlaan en de Acacialaan in Pijnacker-Noord kunnen volgens een eerste verkenning 90 tot 95 appartementen voor senioren en voor starters worden gebouwd in maximaal vier bouwlagen. Dat heeft het college van B & W bericht naar aanleiding van een vraag van de wijkvereniging.

Het gebied wordt voor de zomer leeg opgeleverd door de aannemer die de laatste hand legt aan de reconstructie van de wijk. De gemeenteraad nam onlangs een motie aan om bij de ontwikkeling van woningbouw op het terrein zowel ouderen als starters te bedienen.

In het programma waarmee de gemeente ontwikkelaars wil benaderen wordt uitgegaan van een combinatie van huur- en koopappartementen. Minstens een derde van de woningen zou moeten vallen in de sociale huursector; de rest kan dan bestaan uit koopflats. Vaak zijn de wat grote koopappartementen interessant voor senioren en de wat kleinere voor starters, schrijft het college.
Sociale activiteiten

De wijkvereniging zou graag zien dat binnen het bouwprogramma ook ruimte zou kunnen komen voor een plek waar wijkbewoners sociale activiteiten kunnen ontplooien. Maar dat zou ten koste gaan van het aantal woningen dat kan worden gerealiseerd, waarschuwen B & W al meteen.

Voor de ontwikkeling van de woningbouw op het terrein is een ambtelijke projectgroep gevormd. Nog voor de zomer worden de plannen besproken met de wijkvereniging en andere betrokkenen. Na de vakantieperiode zal een ontwikkelaar worden geselecteerd.

Tekst & Foto: Paul Houkes