Bouw Casa Vita vertraagd.

20 mei 2022
Door de snel stijgende bouwkosten is er wat vertraging opgetreden, maar als alles goed gaat kan de bouw van Casa Vita, het bijzondere appartementengebouw op de Stanislaslocatie in Pijnacker-centrum, eind van dit jaar beginnen. In het derde kwartaal begint de ontwikkelaar alvast met de verkoop van de appartementen.

Bijzonder aan Casa Vita is dat het gebouw geheel in hout wordt uitgevoerd. De 96 appartementen zijn vooral bedoeld voor starters op de woningmarkt en voor senioren. In het gebouw komen naast de koopwoningen tenminste dertig sociale huurwoningen, die na oplevering worden aangeboden door corporatie Rondom Wonen. Casa Vita komt te staan in een parkje langs de Meidoornlaan, op de locatie die jarenlang in gebruik was als depot voor de herinrichting van Pijnacker-Noord. Omwonenden en geïnteresseerde kopers en huurders zijn nauw betrokken bij de inpassing in de omgeving.

De gemeente tekende bijna een jaar geleden de ontwikkelovereenkomst met Blauwhoed. De ontwerpers leggen momenteel de laatste hand aan de plattegronden. Nog voor de zomer verwacht de gemeente dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Bouwkosten
Door de snel gestegen bouwkosten is er nog geen overeenstemming met de aannemer en met woningcorporatie Rondom Wonen. Blauwhoed heeft meer tijd nodig om die gesprekken tot een goed einde te brengen. Als de bouw inderdaad eind van dit jaar kan beginnen, dan wordt het appartementengebouw eind 2024 opgeleverd.

Veel informatie over het project is te vinden op de website van Casa Vita. Daar wordt binnenkort ook bekend gemaakt welke makelaars worden ingeschakeld voor de verkoop van de koopappartementen. De sociale huurwoningen worden in de loop van 2024 door Rondom Wonen aangeboden via Woonnet Haaglanden. In de afgelopen tijd is al gebleken dat er zowel voor de huur- als de koopwoningen op deze locatie veel belangstelling bestaat.

Met dank aan: Paul Houkes