Een groot gedeelte van de raad stuurde het college met in het kielzog ABB wat op de publieke tribune had plaatsgenomen terug naar de tekentafel om de plannen van Ackershof3 aan te passen.

Tijdens deze besluitvormende vergadering lag wethouder Bernard Minderhout zijn functie neer waarna de vergadering met veel bezoekers uit het centrum kon starten.

De plannen zoals het college en ABB zich voor ogen hielden werden eerder deze week door omwonenden nog eens haarfijn uit de doeken gedaan door het plaatsen van een container op de rooilijn.