Cultuurcentrum op Rabolocatie.

02 november 2021
Een grote verrassing in het persgesprek van B & W dinsdagmiddag. Het nieuwe sociaal-cultureel centrum voor Pijnacker zou wat het college betreft moeten komen op de Rabolocatie, op het Emmapark 84. Gezien de ligging aan het Raadhuisplein zou deze plek een bijdrage leveren aan de levendigheid van het centrum, schrijven B & W in het voorstel aan de gemeenteraad. Omwonenden en ondernemers in het centrum van Pijnacker zijn vandaag geïnformeerd over de wijziging van de plannen voor de Rabolocatie. Nog dit jaar wordt voor hen een informatiebijeenkomst georganiseerd.

De keuze voor de Rabolocatie betekent een belangrijke wijziging in de plannen voor die plek. Al jaren wordt gesproken over woningbouw op de locatie van het voormalige bankgebouw. Projectontwikkelaar ABB heeft daar de ontwerptekeningen al geruime tijd voor klaarliggen. Maar uit verkennende gesprekken bleek dat er bereidheid was om de ontwikkellocatie te verkopen aan de gemeente. Deze aankoop heeft inmiddels plaatsgevonden.

Of de keuze voor deze locatie ook betekent dat de woningen die daar waren bedacht nu van de baan zijn is nog niet bekend. Gezien de grootte van de kavel is wellicht een combinatie met het nieuwe sociaal-culturele centrum denkbaar.

Wijzigen bestemmingsplan

Het college van B & W had aanvankelijk aan de gemeenteraad voorgesteld om twee andere locaties te ontwikkelen: de huidige plek van Buurt & Zo en het braakliggend stuk grond naast het gemeentelijke bestuurscentrum. De gemeenteraad drong er echter op aan om ook te onderzoeken of het sociaal-culturele centrum meer in het hart van Pijnacker zou kunnen komen, dus in of rond het winkelcentrum.

Als de keuze voor de Rabolocatie definitief wordt, dan komen de twee andere locaties wel ter beschikking voor woningbouw. Voor het nieuwe sociaal-culturele centrum wordt geopend zijn we wel een aantal jaren verder. Het bestemmingsplan zal hiervoor opnieuw moeten gewijzigd en dat betekent dat ook alle inspraak- en bezwaarprocedures van voor af aan beginnen.
200 stoelen

Volgens de uitgangspunten krijgt het nieuwe sociaal-culturele centrum een bruto vloeroppervlak van 2500 m2. De multifunctionele zaal wordt iets groter dan de theaterzaal van CulturA & Zo in Nootdorp: 200 stoelen. Het gebouw zou verder een multifunctionele foyer moeten krijgen met ontmoetingsfunctie.

Ook de Pijnackerse vestiging van Bibliotheek Oostland wordt in het gebouw gehuisvest. Net als in Nootdorp zal de bibliotheek optreden als beheersorganisatie. De raad van toezicht van de Stichting Bibliotheek Oostland zal hier nog wel mee moeten instemmen. Gesprekken daarover zijn gaande.

Nieuwsbrief

Projectontwikkelaar ABB heeft de omwonenden en andere geïnteresseerden dinsdag in een nieuwsbrief ook op de hoogte gebracht van de wijziging van de plannen. “Omdat ABB de woningen en commerciële ruimten nog niet verkocht had, zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente over de mogelijkheid om een Sociaal Cultureel Centrum te ontwikkelen op de locatie. De locatie is inmiddels dan ook aangekocht door de gemeente”, laat ABB in de nieuwsbrief weten. “Dat betekent dat de nieuwbouwplannen van project Raadhuisplein nu niet verder zullen worden uitgewerkt door ABB.”

ABB Raadhuisplein Pijnacker


Tekst: Paul Houkes