Dakopbouw Stationsstraat toegestaan.

18 februari 2022
‘Bij wijze van uitzondering’ en ‘op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad’ wil het college van B & W bewoners van de panden aan de Stationsstraat 64 tot en met 98 de gelegenheid geven om met een dakopbouw een derde bouwlaag toe te voegen. B & W is bereid om met het verzamel-bestemmingsplan dat voor de zomer als voorontwerp aan de raad wordt voorgelegd, die dakopbouwen mogelijk te maken.

De uitzondering geldt dan alleen voor de panden met de genoemde huisnummers. Het college wil niet in de hele Stationsstraat dakopbouwen toestaan: dat wordt onwenselijk genoemd, en het vergt ook veel meer onderzoek, gezien de diversiteit aan bebouwingsvormen en bouwstijlen in de straat.

Groter en duurder
B & W wijzen de raad er wel op dat de woningen aan de Stationsstraat 64 tot en met 98 door de dakopbouwen dusdanig waren vergroot dat ze groter en duurder worden, en daarmee buiten het bereik komen van mensen die zijn aangewezen op een betaalbare woning.

Door de woningen op deze manier te vergroten waren ze aan de betaalbare woonvoorraad onttrokken, schrijft het college aan de raad. “Dit is vanuit volkshuisvestelijk oogpunt ongewenst. Dit geeft een ongewenste precedentwerking naar andere vergelijkbare woningen.”

Dat laatste zou voor bewoners van andere woningen in het centrum van Pijnacker een argument kunnen zijn om te eisen dat ze ook zo’n derde bouwlaag mogen toevoegen. Maar door het ‘bij wijze van uitzondering en locatiespecifiek’ nu toch toe te staan denkt het college dat het een uitzondering kan blijven op het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

Meer bewoners
In het verleden zijn al enkele woningen in de Stationsstraat voorzien van een dakopbouw. Sinds de herziening van het bestemmingsplan in 2018 mag dat echter niet meer. Vorig jaar kwam een van de bewoners van de straat daar alsnog tegen in het geweer, omdat hij ook graag zijn woning op deze manier wilde vergroten. Daarna meldden zich nog meer bewoners van de Stationsstraat die graag een dakopbouw willen laten plaatsen.

De gemeenteraad toonde zich in november gevoelig voor de argumenten van de aanvragers. In een motie werd wethouder Jense opgeroepen om nog eens naar de situatie te kijken en om af te wegen toch toestemming te geven.

Uit het Nieuws archief