Deelscooters in Pijnacker Centrum.

18 februari 2021
In Pijnacker centrum komen deelscooters van het bedrijf Felyx, Vooruitlopend op een vergunningenstelsel dat half dit jaar van kracht wordt heeft het college van B & W een gedoogbeschikking afgegeven. Met de pilot kan ervaring worden opgedaan, zodat de gemeente beter kan bepalen hoe om te gaan met deze vorm van deelmobiliteit.

Felyx heeft in alle kernen van Pijnacker-Nootdorp zogenaamde bedieningsgebieden aangewezen gekregen. Dat zijn locaties op drukke plekken en bij de knooppunten van het openbaar vervoer waar de deelscooters op de openbare weg mogen worden gestald.

Locaties

In Pijnacker-centrum zijn drie van die locaties aangewezen, twee rond het winkelcentrum en een bij het metrostation. Ook is er een bij metrohalte Pijnacker-Zuid en op verschillende plekken op sportpark De Groene Wijdte.

Overlast

Met het bedrijf zijn strikte voorwaarden afgesproken. Er zal door de handhavers op worden toegezien dat er geen overlast of onveilige situaties ontstaan door her en der parkeren van de scooters. In omliggende gemeenten zijn daarover nogal eens klachten.

De eerste deelscooters worden in Pijnacker-Nootdorp op 1 maart in gebruik genomen. De scooters mogen niet worden gebruikt tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s ochtends. Ook moeten de bestuurders minimaal 18 jaar oud zijn en een bromfiets- of een autorijbewijs hebben.

Met dank aan: Paul Houkes