Geluidsbelasting onderzocht.


Bij de woningen aan de Pijnacker Poort (het kruispunt tussen de Klapwijkseweg, Vlielandseweg en de Oostlaan) wordt de geluisbelasting onderzocht, vanwege toename hiervan bij de belangrijke verkeersslagader.

Na de beoordeling van de woningen wordt er gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de situatie te verbeteren.