Deze week wordt grond getransporteerd van Pijnacker-Noord naar een braakliggend terrein aan De Schie in Pijnacker. Dat gebeurt met vrachtwagens.

De transportroute gaat via de Meidoornlaan, Oostlaan, Klapwijkseweg, Duikersloot, Meersingel en Gantellaan. Het vervoer vindt overdag plaats tussen 07.00 en 17.00 uur en duurt maximaal drie dagen.

Foto: Website Pijnacker-Nootdorp