Iedereen betrekken bij Cultuurhuis.

15 maart 2022
In het culturele veld ontstond maandag opwinding over het nieuws dat de gemeente voor het uitwerken van het schetsontwerp voor het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker een klankbordgroep vormt met bewoners van het centrum, ondernemers en leden van de gemeenteraad. In de culturele sector en ook binnen Bibliotheek Oostland vroeg men zich na de berichtgeving hierover verontwaardigd af, waarom zij straks niet in die klankbordgroep vertegenwoordigd zijn.

Dat is juist, maar dat betekent niet dat de cultuur niet bij de ontwikkeling van het gebouw betrokken wordt, verzekert wethouder Frank van Kuppeveld.

Het is de bedoeling dat het culturele veld en ook de bibliotheek als mede-initiatiefnemer van het Cultuurhuis al in een eerder stadium bij de plannen worden betrokken, zegt de wethouder. In de eerste fase, waarin de offertes van de architecten worden bekeken en de ontwerpvisie wordt gemaakt, werken de gemeente, het culturele veld en Bibliotheek Oostland nauw samen.

“Het gaat dan om de functionaliteit van het gebouw. Welke ruimten moeten er komen, wat is het programma van eisen, wat moet er allemaal in? Dat bepalen we samen met de toekomstige gebruikers en het culturele veld. In deze fase kan ook de gemeenteraad er nog wat over zeggen door wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Maar de omwonenden hoef je niet te betrekken bij de vraag hoeveel kleedkamers er nodig zijn.”

Buitenkant
In de fase na de architectenkeuze, vanaf tegen de zomer tot tweede kwartaal volgend jaar, wordt van het schetsontwerp een definitief plan gemaakt. Dan gaat het vooral over de buitenkant van het gebouw. Van Kuppeveld: “Daar betrekken we de omwonenden en ondernemers bij in de klankbordgroep en daar kunnen dan ook gemeenteraadsleden meepraten. Dat was de wens van de raad en daar geven we op deze manier invulling aan.”

Het culturele veld zit dan niet in de klankbordgroep, omdat die al in het eerdere stadium bij de plannen zijn betrokken. “De bibliotheek hoeft niet over de kleur van de stenen aan de buitenkant mee te praten”, zegt de wethouder. De cultuur is wel binnen een gebruikersoverleg bij deze fase betrokken.

Eén per fractie
Is het niet vreemd dat bij de verdere uitwerking van de plannen de gemeenteraad alleen via de klankbordgroep betrokken is?

Van Kuppeveld: “Het was de uitdrukkelijke wens van de raad om over de schetsontwerpen mee te praten. Dat kunnen we prima op deze manier doen. Het is niet nodig dat alle 31 raadsleden in die klankbordgroep zitten, dat kan ook met één per fractie of zo. Het is ook niet voor het eerst dat de raad op deze manier bij de uitwerking van plannen wordt betrokken: dat komt wel eens vaker voor.”

Dat voor deze oplossing gekozen is komt volgens Van Kuppeveld omdat het gaat om een beeldbepalend gebouw in het centrum van het dorp. “Normaal gesproken leg je nadat de uitgangspunten zijn bepaald niet nog eens de tekening van de architect voor aan de gemeenteraad, zo van: we zouden dat raam toch nog wat kleiner willen hebben. Maar omdat raadsleden er echt om hadden gevraagd om ook hier bij betrokken te worden hebben we dat zo opgelost. We willen echt iedereen betrekken bij het Cultuurhuis.”

Met dank aan: Paul Houkes