Beatrixschool langer in Rabolocatie

27 juni 2023
De Beatrixschool heeft toestemming gekregen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om ook in het schooljaar 2023-2024 gebruik te maken van de tijdelijke lokalen in het oude Rabobankgebouw aan het Emmapark, De school bestaat op dit moment uit veertien groepen waarvan er acht in het hoofdgebouw zitten en vier op het schoolplein.

De twee lokalen in de Rabobanklocatie zijn broodnodig aangezien de school flink uit zijn jasje is gegroeid oorspronkelijk kan de het hoofdgebouw 7 groepen herbergen.
Geen belemmering
Het verlengde tijdelijke gebruik van de Rabobank locatie heeft geen gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe cultureel centrum wat op deze locatie moet verrijzen en mocht dit wel zo zijn dan hebben de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Beatrixschool hier afspraken over gemaakt.