Bewoners van het centrum konden in het gemeentekantoor terecht voor de inloopavond over het bestemmingsplan Pijnacker centrum 2018, het ontwerpbestemmingsplan komt in februari in de gemeenteraad.

De avond was absoluut niet bedoeld om met de ambtenaren in discussie te gaan, wat veel bewoners wel wilde omdat ze het totaal niet eens waren met het voorgestelde bestemmingsplan.

Zoals bij eerdere bijeenkomsten over dit bestemmingsplan konden de tekeningen bekeken worden en aan de aanwezige ambtenaren en de verantwoordelijk wethouder van Staalduine vragen gesteld worden over de betekenis van de inkleuring en symbolen op de kaarten.

Veel vragen gingen over meer horeca in het centrum en de Rabobank locatie wat voor veel bewoners van Ackershof2 een hekel punt blijft.