Klachten bevoorrading Lidl Korteweg.

14 juli 2022
Omwonenden van het filiaal van Lidl op de hoek van de Korteweg in het centrum van Pijnacker ondervinden veel geluidoverlast door het buiten lossen van vrachtwagens, door rolcontainers die op het parkeerterrein worden gezet en afval dat daar terecht komt. Aan de eis die aan de supermarkt was gesteld om vrachtwagens inpandig te lossen wordt sinds de verbouwing van vorig jaar nauwelijks meer voldaan, zo is hun ervaring.

De angst dat de bevoorrading van de supermarkt voor problemen zou zorgen was er bij de omwonenden al nog voor in 2018 de eerste paal voor het filiaal werd geslagen. Volgens de aanvankelijke plannen zou de supermarkt dichterbij de Europalaan komen. De bevoorrading en parkeren zouden dan aan de achterzijde van het gebouw plaatsvinden. Daar maakten de bewoners met succes bezwaar tegen. Uiteindelijk werd de supermarkt meer naar achteren geplaatst, zodat aan de voorzijde kon worden geparkeerd. Het lossen van vrachtwagens voor de bevoorrading zou uitsluitend inpandig gebeuren. Via het bestemmingsplan werden hiervoor de regels vastgelegd, ook over de tijdstippen waarop de bevoorrading zou mogen plaatsvinden.

Verbouwing
Gedurende enkele jaren na de opening in 2019 is dat prima verlopen. Maar vorig jaar liet de supermarkt een verbouwing uitvoeren waarmee het aantal vierkante meters winkelvloer kon worden vergroot. Sinds die verbouwing worden steeds vaker vrachtwagens buiten gelost en is de overlast begonnen, mogelijk omdat de inpandige losruimte voor een deel is gebruikt om meer winkeloppervlakte te kunnen realiseren.

De fractie van het CDA is in de afgelopen weken in de kwestie gedoken. Raadslid Kees van den Berg heeft daarbij geconstateerd dat de huidige situatie rond de supermarkt mogelijk in strijd is met het bestemmingsplan. In het akoestisch onderzoek dat destijds is gedaan was er geen sprake van het buiten laden en lossen van vrachtwagens en het plaatsen van rolcontainers op het terrein. “Ik kom er zelf elke zaterdag en ik ben er ook op andere momenten gaan kijken, en dat is wat nu dus wel heel regelmatig gebeurt. Ook staat er geregeld afval buiten. Verder zijn de openingstijden van de winkel nu ook verruimd, want de winkel is al om zeven uur ’s morgens open.”

Van den Berg wil namens zijn fractie van het college weten of er uitzonderingen worden gemaakt ten opzichte van het akoestisch onderzoek dat destijds voor de vaststelling van het bestemmingsplan is gedaan. Ook wil hij van het college weten wat de gemeente kan doen om ervoor te zorgen dat de overlast die de omwonenden ondervinden, afneemt.

Met dank aan: Paul Houkes