Massale steun voor Cultuurhuis.

16 juni 2021
De gemeenteraad wordt overspoeld met steunbetuigingen voor het nieuwe Cultuurhuis dat volgens het voorstel van het college in het centrum van Pijnacker zou moeten komen. Allerlei organisaties en individuele personen uit de sector kunst en cultuur wenden zich in brieven tot de raadsleden om te pleiten voor dat nieuwe sociaal-culturele gebouw. De raad bespreekt de plannen donderdagavond in de oordeelvormende raadsvergadering.

Het Oratoriumkoor Cantando wijst op de grote moeite die de vereniging heeft om ruimte voor zijn uitvoeringen te vinden. Bij gebrek aan een goede zaal is het koor vaak afhankelijk van een kerkgebouw, een ruimte die nauwelijks geschikt is voor een podium met tachtig zangers en zangeressen, een orkest van dertig personen en dan nog publiek. “Het wordt hoog tijd dat er in Pijnacker een echt grote ruime komt. Met de bouw van CulturA is al een fout gemaakt: een te kleine ruimte voor grootschalig gebruik”, aldus oud-voorzitter Ank Grootenboer.

Geen hoge huren
Beeldend kunstenaar Anja Brand-Heemskerk geeft schilder- en tekenlessen in Buurt & Zo. De huur daar is voor haar betaalbaar en daardoor kan ze het volhouden. Ze is groot voorstander van een cultuurgebouw als ‘centrale plek waar je geprikkeld wordt om verder te kijken dan je dagelijkse blik’, schrijft ze aan de gemeenteraad. Maar een cultuurgebouw waar heel hoge huren worden gevraagd is niet haalbaar. Een commerciële partij die een duur gebouw gaat neerzetten is volgens haar daarom niet de oplossing.

Brand heeft niet zoveel goede woorden over voor de plaatselijke politici, blijkt uit haar brief. Ze vindt dat het al jaren droevig is gesteld met de culturele kennis en het begrip daarvoor vanuit de lokale politiek. “Velen hebben dus in mijn ogen ook geen goed beeld van het belang van cultuur. Dat culturele vorming een belangrijk sociale en maatschappelijke invloed kan uitoefenen snappen de meesten in mijn ogen niet. “

Fotograaf en kunstenaar Victor van Leeuwen vindt ook dat kunst en cultuur vaak een ondergeschoven kind is met betrekking tot wat het mag kosten. “Kunst en cultuur brengt mensen samen en bouwt een samenleving. Dit is de basis waarop al eeuwenlang een beschaving wordt vormgegeven”, aldus Van Leeuwen. “Als Pijnacker-Nootdorp iedereen, naast een goed sportaanbod en verenigingsleven ook een breed sociaal- kunst- en cultuuraanbod kan bieden betrekken we de inwoners hechter bij ons dorp en vergroten de kans dat men hier ook gaat winkelen.”

Moeizaam
Walter Vermeer van de Stichting Verbergh, oud-lid van ‘t Speeltoneel en voormalig medewerker van De Verbeelding, wijst erop dat er in de afgelopen decennia al bij herhaling aandacht is gevraagd voor het tekort een ruimte voor repetities en voor uitvoeringen. “De kunstsector in Pijnacker-Nootdorp is voor een heel groot deel onzichtbaar, moeizaam opererend in ruimtes die niet primair zijn bedoeld voor kunst zoals scholen, kerken, schuren bij kassen, enzovoort. Daardoor zijn er organisaties zelfs verdwenen”, schrijft Vermeer. “Ja, je kunt repeteren voor een dansvoorstelling in een bibliotheek, maar die kasten staan in de weg en alles steeds ombouwen en terugzetten kost veel te veel tijd en geld. Voor degenen die nu denken dat ik zeur: stel je voor dat je tegen DSVP zegt dat ze voortaan mogen trainen op het weiland van boer Kneuterleut, maar dan niet tussen 10 en 16 uur omdat dan de koeien in de wei staan. En, oh ja, de doelen moeten de spelers elke keer mee naar huis nemen, want er is geen plaats in de stal.”

Vermeer is dus pleitbezorger voor een nieuw Cultuurhuis, maar daarmee ben je er volgens hem nog niet. Er is ook huisvesting voor kunstenaars nodig die je op korte termijn kunt realiseren, schrijft hij. Hij rekent voor dat er grofweg 25 of meer lokalen van 10 bij 10 meter nodig zijn voor repetities, exposities, workshops en cursussen. Ook zouden er twee of drie grotere ruimten nodig zijn en een centrale ruimte voor voorstellingen voor ongeveer 150 man publiek.

Toneelvereniging ’t Speeltoneel betuigt in een brief aan de gemeenteraad eveneens steun voor de plannen. Voorzitter Frank Brugman wijst erop dat de toneelvereniging sinds juni vorig jaar geen gebruik meer kan maken van de vaste theaterplek in het Parochiehuis. “Wij als toneelvereniging ’t Speeltoneel zijn zeer erkentelijk over de waarde die de gemeente aan cultuur toekent: Cultuur is inderdaad verbinding en inspiratie”, schrijft Brugman.

Kopen of permanent huren
Danscentrum De Dansacker gaat nog een stap verder. Cultureel ondernemer Wil Knopper wil een apart gedeelte van het toekomstige sociaal-culturele centrum kopen of voor exclusief gebruik permanent huren. Daarin zou hij dan zijn danscentrum willen vestigen. Knopper heeft nu een ruimte op de Industrieweg in Pijnacker, maar hij zou graag naar het nieuwe Cultuurhuis willen verhuizen, laat hij de gemeenteraad weten.

“Cultuur is het grondrecht van de mens”. aldus Knopper. “Of dit nu om theater (dansvoorstellingen, toneel, musical, concerten of musea) gaat, het is het meest essentiële waar we kinderen en ouderen mee kunnen op laten groeien en van kunnen laten genieten.”

Locaties onderzoeken
De gemeenteraad neemt deze maand nog geen besluit over het al dan niet bouwen van het Cultuurhuis. Op dit moment wordt de raad alleen gevraagd om een krediet om de mogelijkheden te onderzoeken van nieuwbouw op de twee locaties die zijn voorgesteld: het Oranjepark en de locatie van Buurt & Zo. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal de raad pas in het najaar een definitief besluit nemen of de bouw van het sociaal-culturele centrum door kan gaan of niet.

Met dank aan: Paul Houkes