Cultuur/Witte huis past niet.

22 juni 2021
Verschillende fracties in de gemeenteraad zouden graag zien dat het sociaal-culturele Cultuurhuis dat in het centrum van Pijnacker moet komen, een plek krijgt in het winkelhart. In de oordeelvormende raadsvergadering van vorige week drong vooral Janneke Verwijmeren (CDA) aan op een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden van het Witte Huis.

Daarmee zou de centrumontwikkeling worden ondersteund en ook is parkeren dan mogelijk in de garage onder het Raadhuisplein. Portefeuillehouder Francisca Ravestein probeerde Verwijmeren er al van te overtuigen dat dit al is onderzocht en dat die optie is afgevallen. Toch overweegt het CDA donderdag, als de gemeenteraad een besluit neemt over het verder uitwerken van de locaties, met een motie in die richting te komen.

Uit het rapport dat onderzoeksbureau Berenschot heeft opgesteld, blijkt dat vestiging van het Cultuurhuis in het Witte Huis op het Raadhuisplein inderdaad geen reeële optie is. Hoewel Berenschot ook de positieve kanten daarvan benoemt, zijn er veel meer nadelen. Het gebouw zelf is met zijn 466 m2 bruikbare vloeroppervlak veel te klein om het multifunctionele centrum te kunnen huisvesten. Het Witte Huis zou dan moeten worden uitgebouwd. De winkelpanden links en rechts moeten bij het gebouw worden getrokken en aan de achterkant moet het plantsoentje worden opgeofferd voor een uitbouw. Zelfs na deze uitbreidingen komt maximaal 1500 m2 beschikbaar, terwijl voor het Cultuurhuis 3000 m2 nodig is.

Succesfactor
Als de gemeente voor deze oplossing zou kiezen, dan zou elders in het centrum nog ruimte gevonden moeten worden voor de functies die niet in het nieuwe Cultuurhuis passen. Dat staat haaks op de wens om in het nieuwe gebouw een veelheid van gebruikers samen te laten werken, wat in CulturA & Zo in Nootdorp juist een belangrijke succesfactor is gebleken. Verder is het vrijwel zeker dat zo’n opsplitsing ertoe zou leiden dat Bibliotheek Oostland afhaakt. De bibliotheek wordt net als in Nootdorp gezien als de enige instelling die het Cultuurhuis zou kunnen en willen beheren.

Of het überhaupt mogelijk is om het Witte Huis te verbouwen is ook nog de vraag. Het gebouw is eigendom van een pensioenfonds. De gemeente zou het gebouw dus moeten aankopen. Dat geldt ook voor de winkelpanden links en rechts naast het Witte Huis. Daarnaast zal de gemeente in gesprek moeten met de ondernemers over de vraag of die naar een andere plek willen verhuizen; misschien op de begane grond van de nieuwbouw op de Rabolocatie. Of het restaurant Fratelli en de winkeliers er om staan te springen om op een andere locatie opnieuw te beginnen is twijfelachtig te noemen.

Veel duurder
Tenslotte vormen ook de kosten een belangrijke factor. Zoals burgemeester Francisca Ravestein in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad al opmerkte zal de aankoop van het gemeentelijke monument en de belendende winkelpanden plus daar bovenop de noodzakelijke verbouwing en uitbreiding vrijwel zeker veel duurder uitvallen dan nieuwbouw op de twee locaties die de voorkeur van het college hebben: de huidige plek van Buurt & Zo en het Oranjepark naast het Bestuurscentrum.

Al met al lijkt het weinig zinvol dat de gemeenteraad zich donderdag over een motie moet buigen waarin wordt aangedrongen om het Witte Huis als optie tóch nog een keer te onderzoeken.

Met dank aan: Paul Houkes