Schetsontwerp SCC Raadhuisplein

31 maart 2023
De architect van het sociaal cultureel centrum wat op de oude Rabolocatie moet komen heeft de eerste schetsen aan de gemeente getoond, de wethouder is enthousiast over het schetsontwerp en prijst de samenwerking tussen gebruikers, ondernemers en omwonenden en ziet dat het project steeds meer vorm krijgt.

Het is nog niet het definitieve ontwerp de komende maanden worden de schetsen besproken met de leden van de klankbordgroep zoals de Bibliotheek, SWOP, bewoners en winkeliers.

Uit het Nieuws archief