Nut van Citymarketing onduidelijk.

25 januari 2022
Het doel van de citymarketing van Pijnacker-Nootdorp is onvoldoende te controleren en het is maar de vraag of het werkelijk bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Ook komt de financiering vanuit de samenleving niet van de grond. Daarnaast is er te weinig ruimte om proactief diensten aan te bieden en blijven kansen die er wel degelijk zijn onbenut.

Tot die pittige conclusies komt de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad, die tussen mei en december vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar het citymarketingbeleid. Het rapport van de commissie wordt volgende maand besproken in de gemeenteraad. Die zal mede aan de hand van dit onderzoek moeten bepalen of het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt uitgetrokken wel goed wordt besteed.

Gemeenschapszin
Sinds 2015 is Pijnacker-Nootdorp actief met het promoten van de gemeente via citymarketing. Aanvankelijk was dit bedoeld voor het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven, maar in de loop der jaren is het doel wat verschoven: het wordt nu meer ingezet om de gemeenschapszin te versterken en om bezoekers aan te trekken. Dat gebeurt onder meer met het magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp, dat tweemaal per jaar huis aan huis wordt bezorgd. De raad stelde bij de start zo’n € 75.000 per jaar beschikbaar. Daarbij werd er vanuit gegaan dat eenzelfde budget zou worden opgebracht door ondernemers en de initiatiefnemers van evenementen, maar dat is nauwelijks gebeurd.

Vooral het bescheiden budget zorgt ervoor dat er niet zoveel mogelijk is, constateert de Rekenkamercommissie. “Het budget is zo klein dat de focus vaker uitgaat naar de beschikbare middelen en een zo efficiënt mogelijke uitvoering dan naar het bijdragen aan maatschappelijke doelen”, aldus een van de bevindingen van de onderzoekers. Ook schrijven ze: “De uitvoeringsdoelen van citymarketing worden grotendeels bereikt. Of citymarketing echter ook bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente is nog de vraag.”

Aanbevelingen
De commissie doet verschillende aanbevelingen om het beleid op dit gebied te verbeteren. De doelen moeten zo worden opgesteld dat de maatschappelijke effecten ervan duidelijk zijn en dat de raad en het college die ook kunnen controleren, stelt de Rekenkamer. Daarnaast is aandacht nodig voor de structurele activiteiten van citymarketing. “Meer inzetten op structurele cofinanciering door lokale organisaties en ondernemers, het betrekken van initiatiefnemers van evenementen en het aansluiten bij concrete maatschappelijke opgaven zijn enkele gedachten die de Rekenkamercommissie meegeeft om citymarketing te kunnen versterken.”

De onderzoekers vinden het verder belangrijk dat de gemeenteraad actiever bij het beleid betrokken is. Zo bepleit de commissie dat de raad jaarlijks een plan moet bespreken waarin de activiteiten zijn beschreven.

Ravestein
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie komt op een saillant moment. Citymarketing was onderdeel van de portefeuille van de zojuist afgetreden burgemeester Francisca Ravestein, die zich in de afgelopen jaren ontpopte als warm voorstander van het citymarketingbeleid. Op de weinig malse conclusies van de Rekenkamercommissie kan ze dus niet meer zelf in de raad reageren. Dat zal wethouder Ilona Jense moeten doen: zij neemt de portefeuille voorlopig waar tot na de raadsverkiezingen de taken in het toekomstige college opnieuw worden verdeeld.

Met dank aan: Paul Houkes