Onderzoek naar dorpsmarketing.

01 mei 2021
Al enkele jaren timmert Pijnacker-Nootdorp aan de weg door reclame te maken voor de gemeente door middel van de misschien een tikje overdreven term ‘citymarketing’. Dat beleid is bedoeld om een zo goed mogelijk imago op te bouwen, om ondernemers van buitenaf naar de gemeente te trekken en om mensen die een huis zoeken te verleiden om een woning te kopen in een van de nieuwbouwwijken.

De Rekenkamer, een commissie die namens de gemeenteraad de doelmatigheid van de gemeentelijke uitgaven beoordeelt, gaat aan de slag om te bezien of dat zinvol is en hoe effectief de promotie eigenlijk is.

Het lijkt er een beetje op dat de Rekenkamer al een eerste conclusie getrokken heeft, want als onderzoeksonderwerp wordt nu gesproken van ‘dorpspromotie’, met voor de duidelijkheid daar nog wel tussen haakjes achteraan: ‘ook wel citymarketing genoemd’. Die term duikt voor het eerst op, want in de gemeentelijke programmabegroting voor dit jaar werd ‘citymarketing’ nog genoemd als belangrijke pijler voor de economische promotie van de gemeente.

Een onderzoek naar het nut van de dorpspromotie dus: de Rekenkamer gaat daar de komende tijd mee aan de slag. Dat doen de commissieleden niet zelf: daarvoor krijgt het onderzoeksbureau Partners+Pröpper de opdracht. Dat onderzoekt de effectiviteit van het beleid, onder meer door met ondernemers een andere organisaties te spreken. In september moet het onderzoeksrapport bij de gemeenteraad liggen.

Met dank aan: Paul Houkes