Deze week worden de eerste woningen van Ackershof2 opgeleverd, nadat eerder al de vooroplevering heeft plaats gevonden breekt er voor de nieuwe bewoners een drukke tijd aan om hun woning interichten.

Als voorbereiding op de verhuizing had de bouwer een informatie avond belegd waar vragen gesteld konden worden over de nieuwe woning en de omgeving ervan.

Hieronder foto’s zoals wij die eerder maakten in de modelwoningen.

Uit het Nieuws archief