Het Parochiehuis in Pijnacker krijgt nu tóch de status van gemeentelijk monument. Dat besluit wordt binnenkort genomen door het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp na een gesprek, dat de gemeente in oktober heeft gevoerd met het parochiebestuur Christus Koning, de eigenaar van het gebouw. De gemeenteraad nam in februari een motie aan het besluit om het gebouw tot monument uit te roepen op te schorten tot eind van dit jaar. Dan zou duidelijk zijn wat precies de plannen met het gebouw zijn. Volgens B & W zijn de argumenten voor die opschorting nu ‘niet meer aan de orde’.

B & W wilde al langer dat het karakteristieke gebouw aan de Oostlaan op de gemeentelijke monumentenlijst zou komen. Burgemeester Francisca Ravestein, die het onderwerp in haar portefeuille heeft, deed al twee keer eerder een poging om de gemeenteraad hierin mee te krijgen, maar beide keren werd dat door de raad tegengehouden. De gemeenteraad is over de monumentenstatus flink verdeeld. De motie in februari om het besluit op te schorten haalde het slechts met de kleinst mogelijke meerderheid: 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen. De fracties van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD blokkeerden toen het voornemen van het college van B & W.

Bezwaren

Tegen het plan om van het gebouw een gemeentelijk monument te maken zijn nogal wat bezwaren gerezen. Zo liet de stichting die de exploitatie van het Parochiehuis beheert al in oktober vorig jaar weten fel tegen de monumentenstatus te zijn. Het gebouw verkeert in slechte staat en er moet veel aan worden verspijkerd en verbouwd, maar dat mag niet zomaar als het een monumentenstatus zou hebben. Ook zou een grootscheepse opknapbeurt er toe kunnen leiden dat de huurders van het gebouw, zoals de bridgeverenigingen, het Rode Kruis en ’t Speeltoneel, een hogere huur zouden moeten opbrengen.

Ook de gebruikers van het gebouw waren bezorgd. De vaste huurders zijn wel voorstander van het aanwijzen als gemeentelijk monument, maar alleen als de sociaal-culturele activiteiten in het gebouw gehandhaafd kunnen blijven, zo lieten ze vorig jaar aan de gemeente weten.

In het gesprek dat de gemeente voerde met het parochiebestuur is nu gebleken dat de plannen met het gebouw gewijzigd zijn door nieuwe richtlijnen van het bisdom rond kerkelijk eigendom. Men wil de exploitatie sterk verbeteren, onder andere door multifunctioneel gebruik van de ruimten. Ook ziet het bestuur af van de bouw van een nieuwe zaal, maar is men wel bereid om te investeren in het parochiehuis.

Verrast

Voorzitter J. Spée van de Stichting Parochiehuis Pijnacker reageert wat verrast over het feit dat het college de monumentenstatus nu definitief wil doorzetten. “Dat is nieuw voor ons, maar dat komt natuurlijk ook omdat we er als stichting maar zijdelings bij betrokken zijn. Het ligt nu in eerste instantie bij het parochiebestuur als eigenaar van het gebouw. Daar zal wel beraad mee komen over wat voor ons nu precies de gevolgen zullen zijn.”

Bron: Pijnacker Actueel