Plannen Stanislaslocatie krijgen vorm.

03 maart 2021
Nog deze maand wordt duidelijk welke projectontwikkelaar de opdracht krijgt voor het realiseren van negentig appartementen op de zogenaamde Stanislas I-locatie bij de Meidoornlaan in Pijnacker. Half vorig jaar hadden zes partijen hiervoor voorstellen bij de gemeente ingeleverd. Daarvan zijn er drie geselecteerd die een schetsontwerp mochten maken en die een bod op de grond konden uitbrengen.

Het college van B & W heeft in principe besloten om een van de drie projectontwikkelaars, het Rotterdamse bedrijf Blauwhoed, het project te gunnen. Tot half volgende week kunnen de twee andere kandidaten daar nog bezwaar tegen maken, maar over het algemeen is dat een formaliteit. De kans is dus groot dat Blauwhoed zijn ontwerp verder kan gaan uitwerken.

Starters en ouderen

Tenminste dertig van de appartementen die op deze plek gaan verrijzen, vallen in de sociale huursector, met als doelgroepen starters en ouderen. Verder komen er middeldure en dure koopappartementen.

Bij het maken van de schetsontwerpen hebben de omwonenden van de locatie en andere belanghebbenden de gelegenheid gekregen om hun wensen kenbaar te maken. Ook de wijkvereniging is daarbij betrokken geweest.

Belangstelling

Voor wonen op de locatie, letterlijk op loopafstand van het winkelcentrum van Pijnacker, is veel belangstelling. Hoewel er over de woningen nog nauwelijks iets bekend is, komen er telkens als de bouwplannen in het nieuws zijn veel reacties van mensen die willen weten waar ze zich alvast kunnen inschrijven. Dat kan pas als over enkele maanden meer bekend is over de definitieve plannen.

Met dank aan: Paul Houkes