De verkeersomleiding door Pijnacker Noord via de Goudenregensingel blijkt niet voor alle weggebruikers even duidelijk te zijn. Er zijn inmiddels extra maatregelen genomen om de veiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen.

Regelmatig rijden automobilisten op de Goudenregensingel tegen het verkeer in en wordt geen voorrang verleend door het verkeer op de Meidoornlaan. Tijdens de eerste week -de gewenningsperiode- zijn al verkeersregelaars ingezet om de weggebruikers te wijzen op de aanpassingen.

Daarnaast zijn nu nog aanvullende maatregelen genomen om de aanpassingen nog duidelijker maken: de borden zijn waar mogelijk lager geplaatst en dichter bij de rijweg; er zijn hekwerken geplaatst op de Goudenregensingel die duidelijk maken dat er sprake is van eenrichtingsverkeer; de voorrangsregeling op de Meidoornlaan / Goudenregensingel is duidelijker aangegeven door een vluchtheuvel met een extra voorrangsbord. De vluchtheuvel vertraagt daarnaast de snelheid van het autoverkeer; de voorrangsmarkering wordt beter zichtbaar gemaakt.

Met al deze maatregelen mag het niet meer gebeuren dat weggebruikers tegen het verkeer inrijden of de voorrangssituaties negeren. Er zal door de politie streng gecontroleerd (en gehandhaafd!) worden.

Bron: Telstar-Online