Twee mogelijke locaties Cultuurhuis.

25 mei 2021
Na de zomer wordt een besluit genomen over de plek waar het nieuwe sociaal-culturele centrum in Pijnacker moet komen. Daarvoor worden twee mogelijkheden in de komende maanden nader onderzocht: de locatie van Bibliotheek Oostland en Buurt & Zo op de hoek van de Julianalaan en de Willem de Zwijgerlaan, en het Oranjepark naast het Bestuurscentrum, een nu ongebruikt stukje grond waarop zo’n nieuw gebouw prima zou passen.

Het nieuwe Cultuurhuis krijgt dezelfde opzet als het succesvolle CulturA & Zo in Nootdorp. De combinatie van bibliotheek en sociaal cultureel centrum met een podiumfunctie, ruimten voor allerlei culturele activiteiten en een multifunctionele foyer met ontmoetingsfunctie en horeca zal ook in de nieuwe accommodatie worden toegepast. De gemeente gaat voor beide locaties uit van het neerzetten van een nieuw gebouw, waarin een multifunctionele zaal komt voor tweehonderd bezoekers; iets groter dus dan de theaterzaal van CulturA & Zo.

Muziek en dans

Het Cultuurhuis wordt geen kopie van CulturA & Zo. Zo zal de zaal vooral bedoeld zijn voor muziek en dans, als aanvulling op het Nootdorpse theater waar het accent meer ligt op theater en kleinkunst. Gezien het succes van de constructie bij CulturA & Zo zal het beheer van het nieuwe sociaal-culturele centrum in Pijnacker weer worden neergelegd bij Bibliotheek Oostland. Het college ziet ook mogelijkheden voor andere samenwerkingen, zoals met De Trucker in Pijnacker.

De keuze voor de twee locaties is naar voren gekomen na een onderzoek door het bureau Berenschot, dat zowel gekeken heeft naar de behoefte aan een nieuw cultuurhuis als naar de mogelijke locaties. Daaruit kwam de huidige locatie van Buurt & Zo als voorkeur naar voren.

Parochiehuis van de baan

Het Parochiehuis aan de Oostlaan, dat geregeld werd genoemd als gebouw waarin het Cultuurhuis misschien zou kunnen komen, is definitief van de baan. Het college wil niet investeren in de verbouwing van een pand dat geen gemeentelijk eigendom is en ook is het gebouw niet groot genoeg om alle gewenste functies in onder te brengen, zo is uit het onderzoek gebleken.

De omwonenden van de twee locaties die nu nader worden uitgewerkt worden nauw betrokken bij de plannen. Ze worden binnenkort per brief geïnformeerd over de mogelijke keuze voor de locatie bij hen in de buurt. Als na de zomer de keuze definitief is gemaakt, dan worden de omwonenden actief betrokken bij de inpassing van het nieuwe gebouw in hun buurt. De participatie van inwoners is ook noodzakelijk omdat voor beide locaties die nu worden onderzocht het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Het braakliggende stuk grond naast het Bestuurscentrum, op het Oranjepark, is onlangs door de gemeente aangekocht Het Cultuurhuis zou hier prima passen.
Ook de locatie van Bibliotheek Oostland en Buurt & Zo is geschikt voor het Cultuurhuis. De huidige gebouwen gaan dan tegen de vlakte.

Met dank aan: Paul Houkes