De tweede kans voor BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Pijnacker gaat niet door, de vereiste 66,6% voorstemmers werd wederom niet gehaald, deze keer met 3 stemmen te weinig. Bij de eerste draagvlakmeting waren er nog 5 stemmen tekort.

De BIZ-vereniging Pijnacker-Centrum had de ambitie om -bij voldoende draagvlak onder de collega’s- een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in te voeren om het centrum aantrekkelijker te maken. Hierdoor zou het aantal bezoekers toenemen. Want om zaken te kunnen realiseren is budget nodig. Een BIZ-constructie is hiervoor een goed instrument. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De BIZ-bijdrage, die door de gemeente via de afdeling Belastingen wordt geïnd, is een bestemmingsheffing. De opbrengst wordt in de vorm van een BIZ-subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging.

In februari van dit jaar is de eerste draagvlakmeting gehouden onder alle deelnemers. De vereiste meerderheid van stemmen werd toen niet gehaald (5 tekort). Ondanks de inzet van het BIZ bestuur en de winkeliersvereniging Ackershof wijst ook de telling van vandaag uit, dat het aantal benodigde ja-stemmen niet is gehaald.