Projectontwikkelaar ABB zet de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in een juridische brief bij zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan voor Pijnacker-Centrum min of meer de pin op de neus. De gemeenteraad moet nu beslist volledige medewerking verlenen aan het alternatieve bouwplan dat de projectontwikkelaar heeft gemaakt voor de Rabolocatie op het Raadhuisplein in Pijnacker.

“Op deze manier is de gemeenteraad in staat om de steeds verder oplopende schade bij ABB nog enigszins te beperken”, schrijft advocaat Remco Bäcker namens de projectontwikkelaar.

In een uitgebreid document geeft ABB de gronden van zijn zienswijze, die eerder al pro forma werd ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. In de zienswijze hekelt ABB het feit dat de gemeenteraad het eerdere bouwplan voor de Rabolocatie heeft afgewezen.

Met verschillende argumenten geeft de advocaat namens de projectontwikkelaar aan, dat dat op oneigenlijke gronden is gebeurd.

Financiële schade
Omdat de gemeente zijn verplichtingen niet nakomt uit hoofde van de overeenkomst die in 2015 met ABB is gesloten, lijdt de projectontwikkelaar ‘aanzienlijke financiële schade’, stelt de advocaat. Hij wijst er ook op dat de projectontwikkelaar de gemeente een ‘laatste mogelijkheid’ heeft geboden om vóór 25 mei een acceptabel financieel voorstel te doen om de schade te compenseren. Op dat aanbod heeft de gemeente niet gereageerd, stelt Bäcker.

Om de schade te beperken heeft ABB in de afgelopen maanden overleg gevoerd met de gemeente over een alternatief bouwplan. Daarin komen er drie grondgebonden woningen aan het Emmapark, maar als compensatie wil ABB aansluitend hogere bebouwing op de Rabolocatie. Eigenlijk wil ABB het hele ontwerpbestemmingsplan van tafel om het oorspronkelijke bouwplan uit te kunnen voeren, maar in elk geval moet de raad eraan meewerken dat het alternatieve bouwplan van ABB nu zonder meer kan worden uitgevoerd.

Drie meter terug
De gemeenteraad was in september 2017 uiteindelijk akkoord gegaan met de variant met drie grondgebonden woningen aansluitend op de woningen aan het Emmapark, met appartementen met vier bouwlagen op de hoek van het Emmapark en de Julianalaan. Wel besloot de raad dat aan de zijde van de Julianalaan het gebouw drie meter terug moet komen te liggen, zodat de grens van de nieuwe bebouwing ongeveer gelijk loopt met de huidige zijgevel van het oude Rabogebouw.

Bron: Pijnacker-Nootdorp-Actueel