Een aantal betrokken en enthousiaste klanten van PLUS Pijnacker kregen de mogelijkheid om een mening te geven over hun PLUS.

Via deze weg hoopt de PLUS nog beter aan de weg te timmeren, de aanwezige klanten gaven met name aan dat de vriendelijkheid van de medewerkers erg wordt gewaardeerd.

Ook waren er praktische zaken zoals het assortiment, misgrijpen en de lokale prijs garantie waar over gesproken werd.

Ook kunnen de klanten kunnen de wijze waarop de PLUS zich manifesteert op het sociale vlak ook erg waarderen, het was dan ook een zeer waardevolle middag waar de klant alleen maar de vruchten van zal plukken.