Actievoerders betalen de schade.

12 augustus 2022
De actievoerende woonwagenbewoners die donderdagavond de chalets aan de Nijverheidsweg in Pijnacker hebben opengebroken, wilden meer aandacht voor het overheidsbeleid rond woonwagenstandplaatsen. Ze hadden meubels vanuit de chalets buiten gezet. Na een gesprek met de politie en met ambtenaren zijn ze na twee uur vrijwillig vertrokken.

Ze hebben volgens een verklaring van de gemeente toegezegd dat de door hen veroorzaakte schade wordt vergoed.

De chalets naast het gemeentekantoor, bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu nog in het Van der Valkhotel in Nootdorp verblijven, zijn nog niet in gebruik. Vrijdag wordt de negende en laatste geplaatst. Ze moeten nog worden aangesloten op de riolering en het elektriciteitsnet.

De gemeente laat in zijn verklaring weten dat de huisvesting een landelijke en regionale kwestie is. “Op dit moment zijn wij eerst bezig met crisisopvang voor de Oekraïense families. Daarbij hebben wij ons te houden aan de landelijke taakstelling.”

Totdat de tijdelijke bewoners er hun intrek nemen wordt de locatie afgezet met hekken en is het verboden terrein. De actie levert volgens de gemeente geen vertraging op in de planning van de werkzaamheden.

Standplaatsen
Het tekort aan standplaatsen voor woonwagens speelt ook in Pijnacker-Nootdorp, al is er tot nu toe niet veel ophef geweest rond deze kwestie. Er zijn in de gemeente al jaren twee standplaatsen langs de Klapwijkseweg. In de gemeenteraad is de behoefte aan uitbreiding in de afgelopen jaren wel aan de orde geweest, maar dit heeft nog niet tot concrete plannen geleid.

Het vorige college van B & W deed de toezegging om het standplaatsenbeleid te betrekken bij de uitwerking van de bouwprogramma’s voor de komende jaren.

Met dank aan: Paul Houkes

Uit het Nieuws archief