De gemeenteraad buigt zich de komende weken aan het bestemmingsplan voor Pijnacker centrum waaraan inmiddels al jaren wordt gewerkt, aan het einde maand neemt de raad een beslissing over de Rabobank locatie, detailhandel horeca en veel meer.

De PLUS locatie is geschrapt uit het bestemmingsplan na overleg met de ondernemer is gebleken dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze locatie een andere functie zou krijgen in de toekomst.

ABB de ontwikkelaar die ook eigenaar is van de Ackershof2 locatie was er veel aan gelegen om een zo gunstig mogelijk plan te maken voor de Rabobank locatie maar de gemeente ging hier niet helemaal in mee en koos voor een variant met drie grond gebonden woning naast de bestaande woonbebouwing aan het Emmapark, voor woningen aan de Stationsstraat en winkels met daarboven appartementen met ten hoogste vier bouwlagen op de hoek van de Julianalaan. De grens van de nieuwe bebouwing komt ongeveer gelijk te liggen met (het verlengde van) de gevel van het huidige Rabobankpand.

Komende donderdag krijgt de gemeenteraad in de beeldvormende vergadering de gelegenheid om uitleg te vragen aan het college over de voorstellen zoals die er nu liggen. Op 20 september is de oordeelvormende vergadering, en nog een week later zal het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Bezwaarmakers die het nog steeds niet eens zijn met de plannen en die eerder een zienswijze hebben ingediend, hebben daarna nog de gelegenheid om bezwaar te maken bij de Raad van State.

Bron: Paul Houkes