Bewoners van Ackershof2 hebben van de gemeente een informatiebrief over de hennepteelt in het appartementencomplex gehad, hierin wordt uitgelegd wat de gemeente, politie en de nutsbedrijven doen om illegale hennepteelt terug te dringen.

De bewoners kregen ook een algemene flyer waarin is opgesomd hoe men een wietplantage herkent en signaleerd,

Bewonersbrief Hennep