Bewoners van het centrum van Pijnacker die gebruik maken van Connection-buslijn 55 gaan er vanaf 25 augustus op vooruit. De nieuwe vervoerder EBS vormt de lijn om tot R-net lijn 455, wat betekent dat de frequentie wordt verhoogd. Op werkdagen rijdt de bus dan in de spits zes keer per uur, in de daluren vier keer per uur en ’s avonds en in het weekend twee keer per uur. In de vakanties is de frequentie overdag wat lager.

In de concessie die EBS voor het busvervoer in de regio heeft verkregen is vastgelegd dat in het eerste jaar alle bestaande haltes worden aangedaan. Maar daar komen later wel veranderingen in. Sommige haltes zullen in 2021 vervallen en van andere is nu nog niet zeker of ze toekomstvast zijn, zoals R-net dat noemt.
Te weinig passagiers

Bij vier haltes van de huidige bus 55 in Pijnacker-Nootdorp staat nu al vast dat ze in 2021 verdwijnen, omdat er te weinig passagiers gebruik van maken. Het gaat om de haltes Burg en Molenlaan (Katwijkerlaan), Mophuis (Vlielandseweg), Nootdorpseweg (Westlaan) en BV Mol en Van Vuren (Delftsestraatweg). Bij de haltes Meersma (Katwijkerlaan) en Rijskade (Westlaan) is nog niet zeker of ze gehandhaafd blijven.

Mogelijk komt er ook een wijziging in de route van lijn 455. In een mogelijke routevariant gaat de bus niet meer over de Delftsestraatweg naar Delfgauw, maar over de Tuindersweg of de Komkommerweg naar de N470, met een haltemogelijkheid bij Ruyven. Met dat laatste wordt dan tegemoet gekomen aan een wens van de gemeenteraad, die onlangs had aangedrongen op een halte op die plek.
Digitale informatie

Alle haltes die in de toekomst zullen blijven, krijgen nieuwe abri’s in R-net stijl. De gemeente gaat hiervoor subsidie vragen bij de MRDH. Op alle toekomstvaste haltes komt een paneel met digitale informatie over aankomst- en vertrektijden van de bus.

In de concessie die EBS voor het busvervoer in de regio heeft verkregen is vastgelegd dat in het eerste jaar alle bestaande haltes worden aangedaan. Maar daar komen later wel veranderingen in. Sommige haltes zullen in 2021 vervallen en van andere is nu nog niet zeker of ze toekomstvast zijn, zoals R-net dat noemt.
Te weinig passagiers

Bij vier haltes van de huidige bus 55 in Pijnacker-Nootdorp staat nu al vast dat ze in 2021 verdwijnen, omdat er te weinig passagiers gebruik van maken. Het gaat om de haltes Burg en Molenlaan (Katwijkerlaan), Mophuis (Vlielandseweg), Nootdorpseweg (Westlaan) en BV Mol en Van Vuren (Delftsestraatweg). Bij de haltes Meersma (Katwijkerlaan) en Rijskade (Westlaan) is nog niet zeker of ze gehandhaafd blijven.

Mogelijk komt er ook een wijziging in de route van lijn 455. In een mogelijke routevariant gaat de bus niet meer over de Delftsestraatweg naar Delfgauw, maar over de Tuindersweg of de Komkommerweg naar de N470, met een haltemogelijkheid bij Ruyven. Met dat laatste wordt dan tegemoet gekomen aan een wens van de gemeenteraad, die onlangs had aangedrongen op een halte op die plek.
Digitale informatie

Alle haltes die in de toekomst zullen blijven, krijgen nieuwe abri’s in R-net stijl. De gemeente gaat hiervoor subsidie vragen bij de MRDH. Op alle toekomstvaste haltes komt een paneel met digitale informatie over aankomst- en vertrektijden van de bus.

Tekst en Foto’s: Paul Houkes