Dakopbouwen tegen het licht

01 december 2022
Op initiatief van de raadsleden Janno Meijer (CDA), Sylvia Markerink (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD) en Tim Geutjes (Progressief PN) houdt de gemeenteraad op dinsdag 13 december een open gesprek met bewoners en deskundigen over de vraag of het beleid rond dakopbouwen gewijzigd moet worden of niet.

In de raadzaal van het bestuurscentrum is er op die avond een rondetafelgesprek, waarin aan de hand van stellingen wordt gesproken over dit lastige onderwerp.

In de afgelopen tijd is in de gemeenteraad geregeld gesproken over dakopbouwen. Dat werd actueel toen enkele bewoners van de Stationsstraat in Pijnacker toestemming vroegen om hun woning met zo’n opbouw uit te breiden, hoewel dit volgens het bestemmingsplan niet kon. Hun argument was dat dit bij andere woningen in de straat eerder ook was toegestaan.

Later kwamen er nog meer aanvragen binnen, toen vanaf een stuk verderop in de straat. Verschillende fracties hadden er moeite mee om dat toe te staan vanwege de precedentwerking: ‘voor je het weet wil iederéén zo’n extra verdieping op zijn huis’.

Flexibiliteit
Bij al die discussies was het duidelijk dat het goed was om het beleid van de gemeente eens kritisch tegen het licht te houden. Het rondetafelgesprek op 13 december is daar onderdeel van. Want misschien zijn de strakke regels die tot nu toe worden gehanteerd niet meer van deze tijd, ‘ook al omdat de huidige situatie op de woningmarkt vraagt om enige flexibiliteit ten aanzien van dergelijke ingrepen in de eigen woning’, zoals stond in een motie stond die in november vorig jaar door de raad werd aangenomen. Ook is de vraag aan de orde of er voor zo’n dakopbouw altijd een vergunning nodig is of niet.

De bijeenkomst op 13 december begint met een uitleg van de regels die nu gelden binnen Pijnacker-Nootdorp. Daarna volgt dus een discussie en kunnen de deelnemers ideeën uitwisselen met elkaar en met de raadsleden.

De inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur. Aanmelden kan via het mailadres griffie@pijnacker-nootdorp.nl.