Een aantrekkelijk en bruisend centrum met een groeiend aantal bezoekers, dat is de ambitie van de ondernemers van Pijnacker Centrum. Om dat te bereiken is extra budget nodig.

De BIZ-initiatiefgroep wil daarom een BedrijvenInvesteringsZone laten invoeren door de gemeente. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd, onder voorbehoud van een draagvlakmeting onder alle deelnemers.

Op maandag 13 februari a.s. organiseert het BIZ-bestuur een informatiebijeenkomst in Grandcafe de drie Heeren.

Brief 27 01 2017 Aankondiging Draagvlakmeting BIZ