In de gemeenteraad is in de afgelopen jaren veelvuldig gediscussieerd over de ontwikkeling van de Rabobank-locatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een uitspraak van de raad over genoemde ontwikkeling, onder anderen met betrekking tot de programmering, rooilijnen en bouwhoogten. Daarmee heeft de gemeenteraad heldere kaders en randvoorwaarden meegegeven aan ons college.

Zo schrijft het college in antwoord op vragen van gemeente belangen over het te tekenen contract met ABB over de Rabo locatie, de complete brief leest u hieronder,

Ai Beantwoording Vragen Fractie GB Inzake Ontwikkeling Rabobanklocatie

Uit het Nieuws archief