Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen en op donderdag 23 mei de Europese verkiezingen. Voor het bezetten van de stembureaus is de gemeente Pijnacker-Nootdorp op zoek naar enthousiaste stembureauleden.

Een lid van een stembureau zorgt ervoor dat de stemming op een correcte manier verloopt. Hij/zij verricht administratieve werkzaamheden en stelt na afloop van de stemming de uitslag in zijn/haar stemdistrict vast. Om zitting te kunnen nemen op een stembureau moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen en snel maar wel nauwkeurig kunnen werken. Verder bent u verplicht om, kort voor de verkiezingsdag, een cursus te volgen. Het is de bedoeling dat u ook volgende verkiezingen zitting neemt op een stembureau.
Verkiezingsdag

De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschikt over 24 stembureaus, waarbij per stembureau drie leden en een voorzitter aanwezig zijn. De leden worden benoemd uit inwoners die zich hebben opgegeven als kandidaat-stembureaulid. De werkzaamheden in een stembureau beginnen om 07.00 uur ’s morgens en eindigen ’s avonds na het handmatig tellen en vaststellen van de stemmen. Een lange dag, dus waarin via een roulatiesysteem de stembureauleden om beurten hun rustpauze kunnen nemen. Steeds blijven minimaal drie leden aanwezig op het stembureau. Voor de werkzaamheden op de verkiezingsdag ontvangen stembureauleden een vergoeding van € 142,82.

Klik op onderstaande link om u aan te melden.