Veel partijen in de gemeenteraad hebben tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd voor de hoge huren in het winkelcentrum, na het faillissement van het Witte Huis en het toekomstige verdwijnen van de C&A.

De PvdA vroeg speciale aandacht voor de Wereldwinkel, en de PvdD vroeg zich af of het niet mogelijk was een theater te huisvesten op de bovenverdieping van de diamant.

Wethouder van Egmond gaf aan dat een trekker (supermarkt) in het centrum na het verdwijnen van C&A nodig is in het centrum wat eind volgend jaar zal gaan werken met een schuifplan, met de problematiek ten aanzien van de wereldwinkel was zij niet bekend maar wil er graag naar kijken.

Tevens gaf zij aan dat de eigenaar van het winkelcentrum altijd bereid is om te praten met ondernemers over de problemen inzake de huur.